Xã luận: Tin tưởng bước phát triển mới, ổn định, vững chắc, hoàn thành diện bao phủ

Thứ năm - 06/09/2018 06:00 73 0

Xã luận: Tin tưởng bước phát triển mới, ổn định, vững chắc, hoàn thành diện bao phủ

25 năm trước, những vấn đề cấp bách trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được đặt ra, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, xóa bỏ bao cấp trên mọi lĩnh vực, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HNTW ngày 14/01/1993 kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo, tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập, có chính sách hợp lý và tạo nguồn để duy trì hoạt động và phát triển hệ thống y tế. Theo đó chủ trương phát triển BHYT ở nước ta được quan tâm, đẩy mạnh, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm sóc, bảo vệ, sức khỏe nhân dân trong bối cảnh mới.
       Vào thời điểm đó, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước ngay tại nhà trường cũng đứng trước những khó khăn, bất cập rất lớn; thiếu nguồn lực đầu tư, y tế trường học khủng hoảng, xuống cấp nghiêm trọng, bệnh học đường gia tăng đến mức báo động, ảnh hưởng đến chất lượng, mục tiêu giáo dục toàn diện; học sinh, sinh viên không may rủi ro, đau ốm phải khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cũng dễ đưa gia đình lâm vào tình cảnh “bẫy nghèo”, không lối thoát; chiến lược con người, an sinh xã hội vì thế cũng chịu những tác động tiêu cực nhất định...
       Nhận thức được trách nhiệm trước sức khỏe thế hệ trẻ và với sự tham mưu, đề xuất tích cực của cơ quan thực hiện, liên bộ Giáo dục&Đào tạo - Y tế đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/TTLB ngày 19/9/1994 hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện cho học sinh, đánh dấu sự ra đời, phát triển chính sách BHYT học sinh, sinh sinh ở nước ta. 
       Ra đời sau chính sách BHYT bắt buộc gần 01 năm; vượt qua những sóng gió, thăng trầm, nhưng với bản chất ưu việt tốt đẹp, giàu ý nghĩa nhân ái, nhân văn sâu sắc; lợi ích thiết thực, được trải nghiệm qua thực tiễn, BHYT học sinh, sinh viên đã chứng minh và khẳng định vai trò, hiệu quả to lớn; chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên ngày càng được xã hội đồng tình, ủng hộ, được Nhà nước thể chế hóa bằng Luật BHYT quy định bắt buộc thực hiện và hỗ trợ mức đóng từ năm 2015. Nhờ đó, công tác này  những năm gần đây phát triển vượt bậc, đến năm 2018 trên 92,5% học sinh, sinh viên trong cả nước đã có BHYT. BHYT được ghi nhận “Là luồng gió mới làm sống dậy mạng lưới y tế học đường”; là giải pháp hữu hiệu trợ giúp gia đình các em học sinh, sinh viên không may rủi ro đau ốm, tai nạn cần phải khám, điều trị, nhất là các trường hợp bệnh nặng, chi phí lên tới hàng tỷ đồng... Quan trọng hơn, thông qua hoạt động BHYT, học sinh, sinh viên được quan tâm giáo dục bảo vệ, nâng cao sức khỏe bản thân, góp sức xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh; được sống an sinh, hạnh phúc trong xã hội thấm đượm nghĩa tình yêu thương, đoàn kết, đùm bọc cộng đồng và trách nhiệm sẻ chia giúp đỡ đồng loại...

        Mới đây, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đã tiếp tục chỉ rõ và nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội... Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển... Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng... Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe”. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Nghị quyết xác định nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân là: “Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý... Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Tăng cường công tác y tế học đường”.
        Năm học mới 2018-2019 đã tới, vẫn còn số ít học sinh, sinh viên chưa có được tấm thẻ BHYT; một số tồn tại, hạn chế cũng đang đặt ra cần phải có giải pháp tổng thể, đồng bộ và quyết liệt hơn. Trước thực tế hiệu quả, bản chất tốt đẹp, lợi ích thật sự của chính sách BHYT mang lại; tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, chắc chắn công tác BHYT học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, ổn định, vững chắc hơn và tiệm cận mục tiêu hoàn thành diện bao phủ; góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Nguồn tin: Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây