Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Ngành

Thứ tư - 21/11/2018 05:02 45 0
truongdaotao1

Sứ mệnh một chặng đường…
         Hiệu trưởng Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH Việt Nam Nguyễn Ngọc Toan nhấn mạnh: phát huy truyền thống hơn 15 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực bền bỉ không ngừng qua các thế hệ, Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước xây dựng, kiện toàn và phát triển trong thời đại mới. Đến nay, Trường đã có 41 CB,CC,VC; 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó gần 50% cán bộ có trình độ sau đại học, 01 Phó Giáo sư – Tiến sỹ, 3 Tiến sỹ và 15 Thạc sỹ.
          Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Đào tạo; Phòng Kế toán; Khoa Nghiệp vụ BHXH, Khoa Nghiệp vụ BHYT; Khoa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý; Khoa Công nghệ thông tin và cơ sở đào tạo tại huyện Xuân Thành (Hà Tĩnh).
truongdaotao2
Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH Nguyễn Ngọc Toan phát biểu tại lễ khai giảng lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra của Ngành BHXH

          Hằng năm, nhà trường đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB,CC,VC do BHXH Việt Nam giao. Hơn 15 năm qua, Trường đã tổ chức 241 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho 21.660 học viên là CB,CC,VC trong toàn Ngành. Đáng chú ý, chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2018, nhà trường đã mở 64 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 5000 học viên là CB,CC,VC toàn Ngành, tăng hơn 1000 học viên so với năm 2017.
          Sự đổi mới không ngừng đã giúp Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH từ chỗ mỗi năm chỉ đào tạo, bồi dưỡng được 300-500 học viên, thì nay đã nâng lên trên 4.000 học viên, từng bước đáp ứng được yêu cầu của BHXH Việt Nam. Điển hình như lớp đào tạo thanh tra viên, thanh tra chuyên ngành BHXH; lớp đào tạo kỹ năng truyền thông cho công chức, viên chức Ngành BHXH, các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và quy hoạch cấp Phòng và tương đương, các lớp đào tạo nghiệp vu giám định BHYT…
        “Trong hơn 15 năm xây dựng và phát triển. Tập thể thầy, cô giáo của Trường đã mang hết khả năng, năng lực và trí tuệ của mình truyền đạt những kiến thức nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức trong Ngành. Đến nay, Trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí dù gặp không ít khó khăn. Chính yếu tố đoàn kết đã tạo nên sức mạnh giúp Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình” – Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Toan nhấn mạnh về sự đoàn kết trong đơn vị là yếu tố quyết định đến hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

         Bám sát mục tiêu phát triển bền vững của Ngành, nắm bắt thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
         Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, Nhà trường không ngừng cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
         Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Toan chia sẻ, để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Ngành, nhà trường luôn bám sát chương trình, nhiệm vụ của Ngành. Thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu các quy trình nghiệp vụ, quy định về chế độ, chính sách mới về BHXH, BHYT để đáp ứng yêu cầu của Ngành. Chương trình, nội dung, bài giảng sát với thực tế nên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao.
         Đặc biệt, nắm bắt thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành và quản lý nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo; mở rộng phương pháp đào tạo trực tuyến; triển khai các hình thức học từ xa, học qua mạng internet; khuyến khích mở rộng liên kết với các trường đào tạo khác trong cả nước… tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm và triển khai giảng dạy online.
        “Trường đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ CCVC toàn Ngành, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, trong bối cảnh Ngành đang đẩy manh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, cải cách quy trình làm việc…” - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Toan nêu bật hiệu quả công tác đào tạo với sự phát triển bền vững của Ngành.
         Bên cạnh đó, để nhanh chóng bắt nhịp và hội nhập với công tác đào tạo trong nước và quốc tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Trường đã liên kết, hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Lao động và Xã hội, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Cán bộ Thanh tra, Học viện Hành chính quốc gia... các Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực BHXH, BHYT trong việc trao đổi kinh nghiệm, biên soạn giáo trình, đào tạo giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, từng bước nâng cao vị thế của Trường…
         Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại
          Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.
           Để đạt được mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và dài hạn của Ngành BHXH, theo Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Toan: lãnh đạo nhà trường luôn trăn trở và có nhiều giải pháp để hoàn thiện đồng bộ đội ngũ cán bộ quản lý, CC,VC và giảng viên nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đào tạo của Ngành. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng, tôi đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên cơ hữu (giảng viên của nhà trường) đạt chuẩn theo quy định tại Nghị định 101/NĐ-CP của Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng.
          Theo đó, mục tiêu từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu có thể đảm nhiệm từ 50% thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà trường thực hiện; trong đó ít nhất 50% thời lượng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Ngành BHXH. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn quản lý và có năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu của từng chuyên đề, khóa học và đối tượng học viên. Mỗi giảng viên có khả năng đảm nhiệm, giảng dạy nhiều chuyên đề trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Đồng thời, nhà trường đã hệ thống hóa các văn bản một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai tốt nhiệm vụ được giao.
        “Mặc dù chỉ tiêu của Ngành giao cho Trường năm 2018 cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên tập thể CB, CC, VC nhà trường luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Toan nhấn mạnh.
         Thời gian tới, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, từng bước khẳng định vị thế của Trường trong Ngành và toàn xã hội. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện công việc trọng tâm như Triển khai thực hiện thành công Đề án tổng thể phát triển Trường giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030. Đây chính là chiến lược nhằm xây dựng và phát triển Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH trở thành trung tâm đào tạo chuyên ngành BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Ngành BHXH và nhu cầu của xã hội. Từ đó, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Ngành BHXH và cho xã hội; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo; phấn đấu đảm nhiệm từ 50%-60% khối lượng giờ giảng vào năm 2020; xây dựng Bộ Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH của Ngành cho các đối tượng; từng bước đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành theo nhu cầu xã hội trong tình hình mới…/.
Với những nỗ lực không ngừng, nhà trường là tập thể lao động xuất sắc và được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng bằng khen năm 2004, 2005, 2006, 2012, 2015. Năm 2016 được tặng Cờ thi đua BHXH Việt Nam, Cờ Thi đua của Chính phủ. Đặc biệt mới đây, Nhà trường vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.
 

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây