Tỉnh ủy Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thứ hai - 17/09/2018 04:29 79 0
Ngày 07/8/2018, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
        Theo đó kế hoạch số 105-KH/TU cũng đã chỉ rõ Mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhận thức, trách nhiệm thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội trong tình hình mới; chính sách bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội phải đảm bảo tính linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ bền vững.
Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu theo 03 giai đoạn cụ thể:
       Giai đoạn đến năm 2021, phấn đấu đạt 15% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó: Nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 3,8%, lực lượng lao động trong độ tuổi; 9,1% lực lượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 20,58% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.
         Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó: Nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 6,3%, lực lượng lao động trong độ tuổi; 11,6% lực lượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 22,18% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.
         Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó: Nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 8,8%, lực lượng lao động trong độ tuổi; 14,1% lực lượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 24,01% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.
         Kế hoạch cũng đã nêu rõ 05 nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết./.

Tác giả bài viết: Đinh Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây