Thực hiện liên thông các phần mềm quản lý chi KCB BHYT

Thứ năm - 29/11/2018 02:54 42 0

Thực hiện liên thông các phần mềm quản lý chi KCB BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2239/QĐ-BHXH về thực hiện liên thông các phần mềm quản lý chi KCB BHYT, nhằm hướng dẫn các nghiệp vụ thực hiện liên thông trên các phần mềm: Thu và quản lý sổ thẻ (TST), giám định và kế toán tập trung.
73
(ảnh minh họa)
          Quyết định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, theo đó, Phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định được phân cấp) hằng tháng (trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bản gốc báo cáo quyết toán và dữ liệu điện tử tổng hợp của từng cơ sở y tế) cần đối chiếu thông tin trên bản gốc và dữ liệu điện tử tổng hợp; đối chiếu dữ liệu điện tử tổng hợp và dữ liệu điện tử chi tiết trên phần mềm giám định. Trường hợp thông tin không trùng khớp, cần phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, điều chỉnh đảm bảo đúng với thông tin trên hồ sơ bệnh án và bảng kê chi phí KCB đã được người bệnh và cơ sở y tế ký xác nhận. Chậm nhất ngày 5 tháng đầu mỗi quý gửi bảng tổng hợp đã đối chiếu theo hướng dẫn từ phần mềm giám định sang phần mềm kế toán tập trung làm cơ sở để Phòng KH-TC cấp ứng kinh phí; chậm nhất ngày 10 tháng đầu mỗi quý hoàn thành việc đối chiếu số liệu báo cáo đề nghị quyết toán của các cơ sở y tế kỳ trước, gửi số liệu tổng hợp theo mẫu 12/BHYT từ phần mềm giám định sang phần mềm kế toán tập trung.
          Phòng Kế hoạch - Tài chính trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu 12/BHYT, hoàn thành việc lập bảng tổng hợp đề nghị tạm ứng kinh phí KCB trong kỳ trên phần mềm kế toán tập trung gửi Vụ TC-KT; đồng thời gửi bản gốc qua phần mềm quản lý của Ngành. Trong vòng 2 ngày, kể từ khi nhận được kinh phí, thực hiện tạm ứng chi phí KCB cho các cơ sở y tế theo quy định; ủy nhiệm chi phải được lập trên phần mềm kế toán tập trung, để cập nhập vào mẫu C82-HD trên phần mềm. Chậm nhất ngày 15 tháng thứ hai mỗi quý cần hoàn thành việc lập báo cáo thanh quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý theo mẫu 15/BHYT trên phần mềm kế toán tập trung, chuyển Vụ TC-KT. Trong vòng 5 ngày, kể từ khi nhận được kinh phí thực hiện thanh toán, cập nhập đầy đủ số tiền đã thanh toán cho cơ sở y tế trên phần mềm. Trường hợp kinh phí được cấp để thanh toán bổ sung các khoản chi đã phát sinh ngoài chi phí KCB quyết toán trong kỳ với cơ sở y tế phải ghi rõ nội dung chi, kỳ phát sinh chi phí.
          Vụ Tài chính - Kế toán chậm nhất ngày 6 đầu mỗi quý, dựa trên dữ liệu điện tử đã đề nghị giám định, thanh toán BHYT theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BYT để cấp kinh phí tạm ứng chi KCB trong kỳ cho BHXH tỉnh theo quy định. Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu 12/BHYT của BHXH tỉnh cần cân đối để bổ sung (nếu có) số tiền đề nghị tạm ứng cho cơ sở y tế và kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí thanh toán trực tiếp theo quy định. Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo theo mẫu 15/BHYT của BHXH tỉnh, thì cấp đủ kinh phí theo quy định để BHXH tỉnh hoàn thành việc thanh toán với các cơ sở y tế. BHXH tỉnh cần thực hiện liên thông các nghiệp vụ trên các phần mềm theo quy định của BHXH Việt Nam đảm bảo tính thống nhất, thường xuyên và liên tục. Đồng thời, cần hạch toán đầy đủ các khoản chi KCB theo quy định; phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung chi; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính chi KCB BHYT của địa phương./.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây