Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

Thứ năm - 19/07/2018 04:18 45 0

Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng  đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

Ngày 15/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/06/2018 về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
anh41
Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018
      Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/07/2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06 năm 2018 x 1,0692
      Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2018 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17/07/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/07/2018 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số)
Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:
1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng.
Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã:
1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng.
Đối với các chức danh còn lại:
1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.
        Thông tư số 08/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2018, các chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện kể từ ngày 01/07/2018, để tổ chức thực hiện: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 theo hướng dẫn tại Thông tư đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Nguồn kinh phí điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.
Đối tượng áp dụng Thông tư số 08/2018/TT-BNV là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc). Theo đó, từ ngày 01/07/2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP, tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2018.

Nguồn tin: Nguồn: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây