Thủ tướng Chính phủ: Quy định mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN từ giai đoạn 2019 – 2021

Thứ hai - 07/01/2019 09:34 17 0

Thủ tướng Chính phủ: Quy định mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN từ giai đoạn 2019 – 2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2019 – 2021 áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an; cơ quan, tổ chức thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHTN và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHTN.
04
       Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2019 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2021, theo Quyết định 51/2018/QĐ-TTg, chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN quy định như sau:
      - Mức chi quản lý BHXH: Năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2%, năm 2021 là 1,85% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH.
      - Mức chi quản lý BHTN: Năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2%, năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ Quỹ BHTN.
      - Mức chi phí quản lý BHYT: Năm 2019 bằng 4,6%, năm 2020 bằng 4,2%, năm 2021 bằng 3,8% dự toán thu tiền đóng BHYT được trích từ số tiền BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định của Luật BHYT.
      Trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trong năm không đạt hoặc lớn hơn dự toán, thì mức chi quản lý theo tỷ lệ quy định tính trên số thực thu, thực chi; trường hợp thực hiện thu tiền đóng BHYT trong năm không đạt hoặc lớn hơn dự toán, thì mức chi phí quản lý theo quy định tính trên số thực thu. Số thực thu, thực chi BHXH, BHYT, BHTN từ nguồn ngân sách nhà nước cấp được tính trên cơ sở đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng, mức đóng, mức hỗ trợ tiền đóng theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ báo cáo quyết toán năm của BHXH Việt Nam đã được Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam thông qua, xác định mức chi phí quản lý theo số thực thu, thực chi BHXH, BHYT. BHTN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
        Đối với dự toán chi phí quản lý được cấp có thẩm quyền giao trong năm, các đơn vị sử dụng và quyết toàn theo chế độ theo quy định. Phần chênh lệch lớn hơn giữa dự toán chi phí quản lý được giao và mức chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.
        Cơ cấu nhiệm vụ chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN
      Nhấn mạnh trong phạm vi nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, Quyết định 51/2018/QĐ-TTg quy định, cơ cấu nhiệm vụ chi cụ thể như sau (trường hợp vì lý do khách quan cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu các nhiệm vụ chi trong năm, BHXH Việt Nam nêu rõ nguyên nhân, báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ):
      - Chi ứng dụng CNTT và đầu tư phát triển tối thiểu 18%, bao gồm cả kinh phí tạm ứng từ Quỹ dự phòng BHYT thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2016-2018 thực hiện liên thông hệ thống phần mềm giữa cơ quan BHXH – cơ sở khám, chữa bệnh nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quản công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng Quỹ BHYT theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.
      - Chi hoạt động bộ máy các cơ quan, đơn vị tối đa 36%.
      - Chi thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cải cách thủ tục; tổ chức thu, chi; thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN tối đa 46%.
Hằng năm, BHXH Việt Nam căn cứ quy định và yêu cầu thực tế đề xuất mức chi cụ thể (chi tiết gồm BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), trình Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam thông qua, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao dự toán.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây