Tập huấn thực hiện liên thông các phần mềm trong quản lý chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Thứ ba - 04/12/2018 08:47 31 0

Tập huấn thực hiện liên thông các phần mềm trong quản lý chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Ngày 03/12/2018, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện liên thông các phần mềm trong quản lý chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì hội nghị.
24
           Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương lãnh đạo và chuyên viên các Ban, Vụ: Thu; Thực hiện Chính sách BHYT; Tài chính – Kế toán; Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin. Tại điểm cầu địa phương có lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiệp vụ trong toàn quốc.
          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, thời điểm này, toàn ngành đang tập trung nhiều nhiệm vụ thu, giảm nợ, cùng với đó là nhiều nhiệm vụ “nóng” phục vụ mục tiêu lâu dài và ngay trước mắt. Hiện nay, Ngành đã đạt được thành quả nhất định trong ứng dụng CNTT, được các Bộ, Ngành, Chính phủ đánh giá cao. Nhiệm vụ trước mắt năm 2018 phải hoàn thành liên thông kết nối các phần mềm, thực hiện quyết toán toàn ngành thông qua hệ thống CNTT.
          Đồng chí Phạm Lương Sơn, về ứng dụng CNTT, ngành có hai nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới đó là, triển khai phầm mềm thẩm định quyết toán toàn ngành để từ năm 2019, thực hiện quyết toán trên hệ thống và thực hiện xúc tiến triển khai Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Data warehouse) đòi hỏi phải  từ Trung ương đến địa phương dành sự quan tâm đặc biệt mới hoàn thành được. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn là cần thiết bởi nếu không hướng dẫn sẽ khó thống nhất trong quá trình thực hiện. Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị này để Quyết định số 2239/QĐ-BHXH về thực hiện liên thông các phần mềm quản lý chi KCB BHYT, nhằm hướng dẫn các nghiệp vụ thực hiện liên thông trên các phần mềm: Thu và quản lý sổ thẻ (TST), giám định và kế toán tập trung đi vào thực tiễn. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn đề nghị trong khoảng thời gian eo hẹp từ Trung ương đến địa phương phải xác định trách nhiệm cao, tích cực học tập, tiếp thu trao đổi, tất cả nghiệp vụ liên thông phần mềm đạt được kết quả xử lý các tình uống được thông suốt; tập trung thực hiện đúng, nghiêm túc quy định theo Quyết định 2239/QĐ-BHXH. BHXH các tỉnh, thành phố nhận Quyết định phải có giải pháp triển khai ngay và quyết liệt đảm bảo liên thông theo đúng quyết định; phối hợp với đơn vị nghiệp vụ ở Trung ương triển khai Quyết định, trong quá trình bày thấy vấn đề chưa thông suốt cần phải mạnh dạn đề xuất, đề nghị giải đáp ngay tại chỗ. Cán bộ CNTT phải tập trung phải hướng dẫn làm đầu mối kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
          Quyết định số 2239/QĐ-BHXH về thực hiện liên thông các phần mềm quản lý chi KCB BHYT, nhằm hướng dẫn các nghiệp vụ thực hiện liên thông trên các phần mềm: Thu và quản lý sổ thẻ (TST), giám định và kế toán tập trung được ban hành ngày 27/11/2018. Theo đó, Quyết định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, theo đó, Phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định được phân cấp) hằng tháng (trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bản gốc báo cáo quyết toán và dữ liệu điện tử tổng hợp của từng cơ sở y tế) cần đối chiếu thông tin trên bản gốc và dữ liệu điện tử tổng hợp; đối chiếu dữ liệu điện tử tổng hợp và dữ liệu điện tử chi tiết trên phần mềm giám định. Trường hợp thông tin không trùng khớp, cần phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, điều chỉnh đảm bảo đúng với thông tin trên hồ sơ bệnh án và bảng kê chi phí KCB đã được người bệnh và cơ sở y tế ký xác nhận. Chậm nhất ngày 5 tháng đầu mỗi quý gửi bảng tổng hợp đã đối chiếu theo hướng dẫn từ phần mềm giám định sang phần mềm kế toán tập trung làm cơ sở để Phòng KH-TC cấp ứng kinh phí; chậm nhất ngày 10 tháng đầu mỗi quý hoàn thành việc đối chiếu số liệu báo cáo đề nghị quyết toán của các cơ sở y tế kỳ trước, gửi số liệu tổng hợp theo mẫu 12/BHYT từ phần mềm giám định sang phần mềm kế toán tập trung.
          Phòng Kế hoạch - Tài chính trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu 12/BHYT, hoàn thành việc lập bảng tổng hợp đề nghị tạm ứng kinh phí KCB trong kỳ trên phần mềm kế toán tập trung gửi Vụ TC-KT; đồng thời gửi bản gốc qua phần mềm quản lý của Ngành. Trong vòng 2 ngày, kể từ khi nhận được kinh phí, thực hiện tạm ứng chi phí KCB cho các cơ sở y tế theo quy định; ủy nhiệm chi phải được lập trên phần mềm kế toán tập trung, để cập nhập vào mẫu C82-HD trên phần mềm. Chậm nhất ngày 15 tháng thứ hai mỗi quý cần hoàn thành việc lập báo cáo thanh quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý theo mẫu 15/BHYT trên phần mềm kế toán tập trung, chuyển Vụ TC-KT. Trong vòng 5 ngày, kể từ khi nhận được kinh phí thực hiện thanh toán, cập nhập đầy đủ số tiền đã thanh toán cho cơ sở y tế trên phần mềm. Trường hợp kinh phí được cấp để thanh toán bổ sung các khoản chi đã phát sinh ngoài chi phí KCB quyết toán trong kỳ với cơ sở y tế phải ghi rõ nội dung chi, kỳ phát sinh chi phí.
          Vụ Tài chính - Kế toán chậm nhất ngày 6 đầu mỗi quý, dựa trên dữ liệu điện tử đã đề nghị giám định, thanh toán BHYT theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BYT để cấp kinh phí tạm ứng chi KCB trong kỳ cho BHXH tỉnh theo quy định. Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu 12/BHYT của BHXH tỉnh cần cân đối để bổ sung (nếu có) số tiền đề nghị tạm ứng cho cơ sở y tế và kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí thanh toán trực tiếp theo quy định. Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo theo mẫu 15/BHYT của BHXH tỉnh, thì cấp đủ kinh phí theo quy định để BHXH tỉnh hoàn thành việc thanh toán với các cơ sở y tế. BHXH tỉnh cần thực hiện liên thông các nghiệp vụ trên các phần mềm theo quy định của BHXH Việt Nam đảm bảo tính thống nhất, thường xuyên và liên tục. Đồng thời, cần hạch toán đầy đủ các khoản chi KCB theo quy định; phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung chi; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính chi KCB BHYT của địa phương.
          Tại Hội nghị tập huấn, Trung tâm CNTT, Tecapro đã hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố sử dụng báo cáo 12 nghiệp vụ; sử dụng luồng chức năng chốt dữ liệu quyết toán; hướng dẫn sử báo cáo chăm sóc sức khỏe ban đầu; hướng dẫn sử dụng chi BHYT trên phần mềm kế toán BHXH…/.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây