Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới lồng ghép với chính sách BHXH, BHYT

Thứ sáu - 19/10/2018 05:36 51 0

Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới lồng ghép với chính sách BHXH, BHYT

Bình đẳng giới là một trong các yếu tố để xác định một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và có ý nghĩa như một phương tiện để phát triển. Bình đẳng giới càng cao, thì hiệu quả kinh tế càng tăng và những mục tiêu phát triển quan trọng khác càng đạt được hiệu quả tốt hơn.
         Từ thực tiễn ngành BHXH
        Quan điểm “Nam, nữ bình quyền” được Đảng và Bác Hồ xác định ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930. Theo đó, Người luôn căn dặn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phải quan tâm chăm lo công tác vận động phụ nữ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
76
Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại tỉnh Bạc Liêu
       Hơn 80 năm qua, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư- ngay trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh cũng như sau này khi đất nước hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
       Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, trong những năm qua, BHXH Việt Nam nói chung và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp thuộc BHXH Việt Nam nói riêng luôn chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới trong Ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho từng giai đoạn. Các nội dung vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới dần được lồng ghép vào chương trình công tác của các đơn vị trong Ngành, vào quá trình xây dựng văn bản và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
       Đặc biệt, truyền thông về bình đẳng giới được thực hiện bằng nhiều hình thức, như tin bài đăng báo, tạp chí của Ngành; hoặc qua các hoạt động tập huấn, nói chuyện chuyên đề kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại BHXH Việt Nam và tại BHXH các tỉnh, thành phố. Trong công tác tổ chức, vai trò của nữ CCVC ngày càng được quan tâm. Cụ thể, trong công tác quy hoạch nguồn cán bộ quản lý là nữ của cơ quan giai đoạn 2015-2020, ở hầu hết các vị trí luôn đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ không dưới 15%. Công chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, Ban và tương đương là 81 người (đạt tỉ lệ 26,5%), nữ viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng, huyện là 1.098 người ( tỉ lệ 31,5%)…
       BHXH Việt Nam cũng ưu tiên cử nữ CCVC đi học tập, đào tạo các lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, các lớp tập huấn về kỹ năng làm việc, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, tham gia các lớp nghiệp vụ ngắn hạn do các cơ quan chuyên môn khác tổ chức. Theo đó, có trên 50% tổng số lượt CCVC trong toàn Ngành được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
       Về chế độ đối với nữ CCVC luôn được Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể quan tâm thực hiện như: Ngoài việc hưởng chế độ thai sản theo quy định, nữ CCVC trong toàn hệ thống còn được hưởng trợ cấp khi sinh con. Các chế độ về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ kết hôn, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ may trang phục, khám sức khoẻ định kỳ, tham quan, nghỉ mát… đều được cơ quan thực hiện đầy đủ…
        Để triển khai có hiệu quả hoạt động này, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị; đồng thời tiếp tục quán triệt tới toàn thể CCVC các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
        Cần gắn tuyên truyền về bình đẳng giới với tuyên truyền về BHXH, BHYT
Hiện nay, ngành BHXH chịu trách nhiệm thực hiện hai trụ cột cơ bản của hệ thống chính sách ASXH đất nước là BHXH và BHYT. Theo đó, ngành đang phục vụ khoảng 14,2 triệu người tham gia BHXH và hơn 81,76 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ trên 87,25% dân số). Dự kiến, số người tham gia BHXH, BHYT sẽ tăng nhanh, nhằm mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 90% dân số tham gia BHYT. Với quy mô về nhân sự và phạm vi hoạt động rộng lớn trên toàn quốc như trên, nhận thức về bình đẳng giới và thực hiện hiệu quả bình đẳng giới trong ngành BHXH có sức lan tỏa lớn, tạo hiệu ứng cao đối với toàn xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
        Để góp phần thực hiện được mục tiêu trên, BHXH Việt Nam đang tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động của toàn Ngành, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc cho đội ngũ CCVC. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cũng như các đơn vị, địa phương trong toàn Ngành cũng đã tăng cường vào cuộc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giúp đưa chính sách đến với người dân được nhanh chóng, để mọi người thấy được tầm quan trọng của chính sách cũng như sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với mình.
        Mặc dù vậy, hoạt động truyền thông bình đẳng giới và công tác bình đẳng giới trong ngành BHXH còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Đơn cử, việc lồng ghép giới và tuyên truyền về giới vào trong các hoạt động của cơ quan BHXH Việt Nam, của BHXH các tỉnh, thành phố chưa phong phú, chưa tận dụng hết lợi thế truyền thông đa phương tiện trong thời đại công nghệ 4.0... nên người dân chưa nhận thức được đầy đủ mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới.
        Do vậy, để thực hiện tốt mục tiêu lồng ghép truyền thông bình đẳng giới với tuyên truyền về BHXH, BHYT, toàn Ngành cần tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, để người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, mức đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia BHXH bắt buộc, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, cần tập huấn nghiệp vụ cho tất cả đội ngũ CCVC trong Ngành để họ cùng song hành truyền tải thông tin đến người dân được kịp thời, trên tinh thần mỗi CCVC ngành BHXH là một tuyên truyền viên hiệu quả.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây