Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Thứ hai - 03/12/2018 05:14 38 0

Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Chiều ngày 30/11, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị.
 
18
        Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; các thành Ban Chỉ đạo phát triển dối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định số 2445/QĐ-BHXH ngày 29/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; lãnh đạo và chuyên viên các Ban, Vụ: Thu; Sổ - thẻ; Tài chính – Kế toán và Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin; lãnh đạo và chuyên viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
       Tại điểm cầu địa phương có: lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố phụ trách công tác Thu; lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng Quản lý Thu, Khai thác và Thu nợ, Kế hoạch – Tài chính, Công nghệ thông tin, Cấp Sổ - thẻ; lãnh đạo BHXH cấp huyện phụ trách Thu và chuyên viên; lãnh đạo và chuyên viên Bưu điện tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, tính đến 29/11/2018 công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được một số kết quả nhất định. Tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 83 triệu người đạt 99,2% kế hoạch; tổng số thu đạt 281.486 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch giao, tổng số nợ chiếm khoảng 3,2% số phải thu.
     Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại một số tỉnh thành phố vẫn chưa đạt hiệu quả, thậm chí một số địa phương đối tượng giảm so với năm 2017; công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ chưa quyết liệt dẫn đến số nợ vẫn còn cao; công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa chuyên nghiệp, chưa bài bản. Phó Tổng Giám đốc BHXH Trần Đình Liệu đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị sẽ chỉ ra được các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ đó đề ra được các giải pháp phù hợp để thực hiện, ngoài phương án truyền thống đặc biệt công tác phối hợp với đại lý thu của BHXH Việt Nam. Hiện nay có nhiều đại lý là đoàn thể, phường, xã, doanh nghiệp, đồng chí Trần Đình Liệu yêu cầu từng tháng phải đánh giá, phân loại từng nhóm đối tượng trên cơ sở đó có đánh giá chung công tác phát triển đối tượng tham gia. Đồng thời cần đổi mới hình thức tuyên truyền vận động, công tác kiểm tra, đánh giá kiểm soát... với mục tiêu cao nhất là phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2018.
19
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Trưởng ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phát biểu tại Hội nghị
       Tại Hội nghị Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố Quyết định số 2445/QĐ-BHXH ngày 29/11/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho rằng, việc thành lập Ban Chỉ đạo thể hiện sự gửi gắm tin tưởng của đồng chí Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành được mục tiêu Quốc hội, Đảng, Chính phủ giao BHXH Việt Nam. Chính vì vậy, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo bảo tham mưu, đề xuất được những giải pháp cụ thể, phát huy trí tuệ tập thể, cùng phối hợp với các Ban, Ngành và sự nỗ lực của 63 tỉnh, thành phố phấn đấu đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đã đề ra.
        Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thu Vũ Mạnh Chữ đã trình bày phương án khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức tổ chức hội nghị. Theo đó, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 và các năm tiếp theo để đạt mục tiêu BHXH toàn dân theo các Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết 125/NQ-CP; Nghị quyết số 102/2016/NQ-CP. Mục tiêu tổ chức phương án khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến năm 2021 đạt 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia tương ứng với 600.000 người; đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia tương ứng với 1.500.000 người, đến năm 2030 đạt khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, tương ứng đạt trên 3.000.000 người.
       Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam báo cáo tình hình triển khai thí điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện. Theo đó, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018, Bưu điện đã triển khai thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố sau đó mở rộng thêm 10 tỉnh, thành phố. Tính đến 28/11, đã tổ chức gần 1.000 hội nghị, với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 20.587 người trong đó có những địa phương triển khai tốt như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, quảng Ngãi, Đồng Tháp... Tháng 12 năm 2018, Tổng Công ty Bưu điện sẽ mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu quý 4/2018 tổ chức 1.700 hội nghị, với số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 30.000 người.
20
Các điểm cầu địa phương
       Tại hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm đồng thời đề xuất các giải phát triển khai đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện từ ngay đến cuối năm 2018 như xây dựng kế hoạch cụ thể của phát triển đối tượng, phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền đối tượng tiềm năng, tuyên truyền trực tiếp đến từng người dân, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cán bộ, người lao động trong đơn vị…
       Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào nhấn mạnh, thời gian qua, việc Bưu điện thí điểm tổ chức các hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong tháng 12 và năm tới, Bưu điện sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện theo giải pháp này, phấn đấu đạt được chỉ tiêu Bưu điện đã cam kết với BHXH Việt Nam. Đồng chí Chu Quang Hào cũng lưu ý Bưu điện các tỉnh, thành phố phải luôn đổi mới cách làm, tìm ra các giải pháp phù hợp, cách thức tổ chức phù hợp hiệu quả đồng thời phải phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được mục tiêu dài hạn.
       Đồng chí Chu Quang Hào cũng yêu cầu Bưu điện các địa phương cam kết nhận 100% số kế hoạch BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ Bưu điện phải xác định phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là nhiệm vụ chính trị, và trách nhiệm phải thực hiện. Cần phải bám sát tình hình mục tiêu kế hoạch được giao và kết quả tổ chức hội nghị, đòi hỏi kết quả từng hội nghị phải đạt tối thiểu 30% đối tượng tham dự tham gia BHXH tự nguyện; khi phát triển được đối tượng phải quản lý chặt chẽ đảm bảo tính bền vững. Tiếp tục thực hiện đào tạo lực lượng chuyên quản đối tượng, đào tạo tuyên truyền viên, mỗi huyện phải đào tạo ít nhất 1 tuyên truyền viên, Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách của Bưu điện phải là tuyên truyền viên trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên truyền. Đồng chí Chu Quang Hào cũng mong muốn hai ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp để đảm bảo trong quá trình triển khai có sự vào cuộc của chính quyền các cấp; thống nhất phương án truyền thông có hiệu quả. Phối hợp thực hiện in cấp sổ BHXH tự nguyện giao ngay trong ngày.
        Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Liệu với tư cách Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đề nghị BHXH tỉnh, thành phố nhanh chóng thành lập ngay Ban chỉ đạo, chậm 10/12 gửi về BHXH Việt Nam. Trong đó Giám đốc BHXH tỉnh là Trưởng ban, Giám đốc Bưu điện là Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc phụ trách là Phó Trưởng ban. Đồng thời, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ngoài thành phần đã có bổ sung thành viên là giám đốc Bưu điện, kiện toàn Ban Chỉ đạo thống nhất tổ chức thực hiện các mục tiêu kế hoạch. Kết thúc năm 2018, đầu năm 2019, thực hiện tổ chức Hội nghị sơ kết từ đó đánh giá kết quả thực hiện của các đại lý, tập trung xây dựng kế hoạch tập huấn, mời chuyên gia phổ biến và kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; đồng thời tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm theo khu vực những nơi làm tốt./.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây