Những điều người tham gia BHXH tự nguyện cần biết

Thứ hai - 08/10/2018 17:47 90 0
Rất nhiều người chúng ta đã có lần được nghe, được biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN), thậm chí đang tham gia BHXH TN, nhưng có lẽ ít người biết được chính sách ưu việt khi tham gia BHXH tự nguyện như thế nào. Sau đây là một ví dụ nhỏ về tính toán chi phí đóng, hưởng BHXH TN xin giới thiệu cùng bạn đọc.
1. Về thu BHXH TN
Giả sử người tham gia BHXH TN với mức thu nhập tháng đóng không thay đổi là 1.000.000 đồng, từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2037 thời gian tham gia đóng là 20 năm (Theo quy định hiện hành: thời gian tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng phải tham gia BHXH TN đủ 20 năm trở lên), thì mức đóng sẽ như sau:
Số tiền phải đóng BHXH TN từ năm 2018 đến 2037 (20 năm)  = 1.000.000 x 22%/tháng x 240 tháng = 52.800.000 đồng.
Trong đó được Nhà nước hỗ trợ mức đóng  tính theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện nay là 700.000 đồng, hỗ trợ tối đa 10 năm (120 tháng).
- Mức hỗ trợ 30% x 700.000 x 22% x 120 tháng = 5.544.000 đồng đối với người tham gia BHXH TN thuộc hộ nghèo;
- Mức hỗ trợ 25% x 700.000 x 22% x 120 tháng = 4.620.000 đồng đối với người tham gia BHXH TN thuộc hộ cận nghèo;
- Mức hỗ trợ 10% x 700.000 x 22% x 120 tháng = 1.848.000 đồng đối với người tham hia BHXH TN khác.
Nếu ông A là người tham gia thuộc hộ khác thì tổng số tiền phải đóng BHXH TN là: 52.800.000 - 1.848.000 = 50.952.000 đồng.
2. Về hưởng chế độ Hưu trí
Số tiền lương hưu được hưởng khi người tham gia BHXH TN đủ điều kiện về tuổi đời Nam 60, nữ 55 tuổi (theo quy định hiện hành) thì mức lương hưu như sau:
- Tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH 20 năm từ 01/2018 - 12/2037.
Mức bình quân thu nhập tháng được điều chỉnh theo Điều 4, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Căn cứ điều chỉnh: Hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy đinh mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người tham gia BHXH TN trên cơ sở quy định tại khoản 2 điều này và chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do tổng cục thống kê công bố”.
Tuy nhiên có thể tính mức điều chỉnh bình quân của 05 năm gần nhất từ 2013 đến 2018 (Phụ lục kèm theo)
Mức bình quân thu nhập tháng sau khi điều chỉnh đối với người tham gia BHXH TN với mức 1.000.000 đồng, được điều chỉnh bằng: 2.108.000 đồng
- Tỷ lệ lương lưu được hưởng:
+ Đối với nam: 20 năm = 45 % (2.108.000 đồng x 45% = 948.600 đồng)
+ Đối với nữ: 20 năm = 55% (2.108.000 đồng x 55% = 1.159.400 đồng )
- Thời điểm hưởng lương hưu hàng tháng 01/01/2038: Đối với Nam là 948.600 đồng/nữ 1.159.400 đồng.
3. Tính toán lợi ích về kinh tế giữa đóng - hưởng
So sánh số tiền đã đóng BHXH TN và số tiền hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì Nam chỉ cần hưởng hưởng 04 năm 06 tháng, tức là 54 tháng (54 tháng x 948.600 đ/tháng = 51.224.400 đồng), nữ hưởng 03 năm 09 tháng, tức là 45 tháng (45 tháng x 1.159.400 đ/tháng = 52.173.000 đồng) là đã đủ bù số tiền đóng vào quỹ BHXH, sau thời gian này quỹ BHXH phải chi trả chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định.
Để tính toán số liệu cụ thể nên không tính đến các yếu tố khác như thay đổi mức đóng của người tham gia, tỷ lệ điều chỉnh mức đóng tạm tính theo tỷ lệ điều chỉnh bình quân của 05 năm gần nhất (2013 - 2018).
Click để download file mẫu

Tác giả bài viết: Đinh Thanh Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây