Nâng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN cho lao động trong khu vực hợp tác xã

Thứ hai - 08/10/2018 10:29 51 0

Nâng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN cho lao động trong khu vực hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố số liệu, tính đến hết tháng 06/2018, Việt Nam có 20.767 hợp tác xã, hơn 50 liên hiệp hợp tác xã và gần 100.000 tổ hợp tác. Nửa đầu năm 2018, cả nước có 895 hợp tác xã thành lập mới (đạt tỷ lệ 40% kế hoạch năm), 220 hợp tác xã yếu kém phải giải thể. Số thành viên của hợp tác xã là 6,5 triệu người. Khu vực kinh tế hợp tác có khoảng 13 triệu xã viên, song mới có hơn 03 triệu người có quan hệ lao động, làm công hưởng lương thuộc diện thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.
10
        Theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật hợp tác xã, “hợp tác xã là một tổ chức kinh tế hay loại hình doanh nghiệp đặc biệt, có tư cách pháp nhân, thành lập để kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực pháp luật không cấm, có điều lệ, trụ sở hoạt động rõ ràng. Hợp tác xã hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Vì được thành lập bởi một nhóm ít nhất 07 thành viên trở lên, với số lượng thành viên không hạn chế, việc gia nhập hay rút khỏi tổ chức này là tự nguyện, tự do theo điều lệ hợp tác xã, các thành viên không phân biệt vốn góp trong quyết định hoạt động của hợp tác xã. Ngoài ra mục tiêu chủ yếu là cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên góp vốn. Thành viên hợp tác xã có thể là lao động và hưởng lương trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của hợp tác xã”.
       Với số thành viên của hợp tác xã là 6,5 triệu người; khu vực kinh tế hợp tác có khoảng 13 triệu xã viên; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với nhóm lao động này trong nhiều năm qua được BHXH Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quan tâm, chú trọng. Hằng năm, BHXH Việt Nam - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Liên minh  Hợp tác xã tỉnh có văn bản ký kết tập trung tuyên truyền trực tiếp đến người lao động, cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý của các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; tổ chức các hội nghị, buổi tọa đàm, đối thoại với đối tượng và đối tượng tiềm năng nhằm làm rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN để khuyến khích họ tự nguyện, tự giác tham gia vì tương lai của bản thân, cũng như người thân.
         Tuy nhiên, theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hiện mới khoảng 1/4 số hợp tác xã đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động. Tỷ lệ xã viên tham gia BHXH, BHYT bắt buộc thấp; trong khi số lượng tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế. Nguyên nhân chính của tình trạng này do hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Vẫn còn khá nhiều hợp tác xã đang duy trì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa hướng đến liên kết trong sản xuất, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, tiêu thụ hàng hóa nhằm tạo ra chuỗi giá trị bền vững (tỷ lệ đóng góp lĩnh vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã, đóng góp khoảng 4% GDP)... cho nên, mặc dù cả nước hiện có 20.767 hợp tác xã, song chỉ khoảng 30% hợp tác xã được ghi nhận là hoạt động có hiệu quả về mặt kinh tế. Theo khảo sát của các cấp, ngành có liên quan, thu nhập bình quân của xã viên chỉ từ 1,76 triệu đồng - 04 triệu đồng/người/tháng (trong đó, xã viên hợp tác xã nông nghiệp chiếm đa phần nhưng lại có thu nhập bình quân thấp nhất). Khác với các khu vực khác, tuổi thọ trung bình của xã viên cao nên họ chỉ quan tâm đến quyền lợi trước mắt, chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia BHXH để thụ hưởng quyền lợi lâu dài. Tại các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã vẫn có xu hướng sử dụng lao động thời vụ khá phổ biến do chỉ cần trả tiền theo công nhật, không bị ràng buộc bởi hợp đồng chặt chẽ (thậm chí chỉ dùng hợp đồng miệng), không cần tham gia BHXH, BHYT, BHTN... cùng với việc có nơi, có lúc, lãnh đạo các hợp tác xã chưa quan tâm đến tuyên truyền, vận động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho xã viên, khiến diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN khu vực này chưa xứng với tiềm năng.
          Để thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã có một số văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố đôn đốc việc tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, thành viên hợp tác xã, người lao động làm việc trong các hợp tác xã theo quy định của pháp luật lao động, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương và không hưởng tiền lương (sau đây gọi chung là người lao động làm việc trong hợp tác xã). Trong đó, tập trung vào các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, trình tự, thủ tục tham gia và thụ hưởng chế độ để người lao động làm việc trong hợp tác xã thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia và quyền được hưởng chính BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng tuyên truyền những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 26/12/2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017, thống kê đầy đủ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và lao động làm việc trong hợp tác xã phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đôn đốc, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây