MỜI VIẾT BÀI SỐ TẾT KỶ HỢI 2019

Thứ hai - 03/12/2018 20:52 39 0

MỜI VIẾT BÀI SỐ TẾT KỶ HỢI 2019

Chuẩn bị cho việc xuất bản số Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Biên tập Tạp chí BHXH trân trọng kính mời cộng tác viên trong và ngoài Ngành tham gia đóng góp bài viết, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
25
          - Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; đề xuất sáng kiến, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020;
         - Vấn đề đặt ra, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH, BHYT sau 03 năm triển khai Luật BHXH 2014, 04 năm triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT;
        - Đặc biệt, trao đổi, luận bàn sâu các vấn đề lý luận, thực tiễn về các nội dung mới trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 về cải cách chính sách BHXH (các nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; các quan điểm, mục tiêu BHXH toàn dân; xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đang tầng; 11 nội dung cải cách; 05 nhiệm vụ, giải pháp...); các vấn đề liên quan đến già hóa dân số; di dân; tự chủ của cơ sở khám, chữa bệnh; biến đổi khí hậu, tâm lý học, xã hội học, văn hóa, văn minh, cách mạng công nghiệp 4.0.... tác động đến an sinh xã hội, BHXH, BHYT.
       - Phản ánh kinh nghiệm - thực tiễn, đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông, phát triển mở rộng diện bao phủ, nhất là BHXH cho người lao động tại các doanh nghiệp, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ thu, cấp sổ, thẻ, giám định BHYT, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính; các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT...
       - Kinh nghiệm quốc tế thực hiện BHXH, BHYT, dấu ấn hội nhập quốc tế, khu vực ASEAN với phát triển, bảo đảm An sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...
       - Các bài viết mừng Đảng, mừng Xuân; phong tục, tập quán Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam; BHXH, BHYT trong mùa xuân đất nước cùng tranh, ảnh, thơ xuân...
      Các tác phẩm gửi đăng số Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gửi về Tòa soạn trước ngày 15/12/2018, theo địa chỉ:
       Tạp chí BHXH, 150 Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
      Email: tapchibhxh@yahoo.com

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây