Khối Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Thứ sáu - 21/12/2018 15:25 43 0

Khối Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

          Sáng ngày 18/12/2018, Cụm Khối Thi đua số III, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự hội nghị có Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm; Trưởng phòng hành chính trị sự; cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng và cá nhân điển hình tiên tiến tham dự hội nghị.

Khoi thi dua III
Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
        Khối Thi đua số III, BHXH Việt Nam gồm các đơn vị: Trung tâm Lưu trữ (đơn vị Khối trưởng); Tạp chí BHXH, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện khoa học BHXH, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH; Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc; Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Nam.
          Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ (đơn vị Khối trưởng) nhấn mạnh, bám sát các nội dung thi đua của Chính phủ, ngành BHXH phát động, ngay từ ngày đầu năm các đơn vị trong Khối thi đua số III đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác thi đua yêu nước, xác định rõ việc thi đua yêu nước là động lực tinh thần, là biện pháp để động viên cán bộ công chức viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khối thi đua số III, các đơn vị trong Khối III đã hăng hái thi đua, thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký, sôi nổi, hăng hái phấn đấu trên mọi lĩnh vực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% các đơn vị trong Khối tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 100% các đơn vị trong Khối thi đua số III tiếp tục triển khai các Phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động. Các Phong trào thi đua theo chuyên đề do BHXH Việt Nam phát động cũng được các đơn vị thành viên trong Khối thi đua số III tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân.
Khoi thi dua III 1
Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ (đơn vị Khối trưởng) báo cáo công tác thi đua của Khối Thi đua số III​​​​
       Kết quả cụ thể, trong năm 2018, Trung tâm Lưu trữ tiếp nhận 174.680 hồ sơ hưởng BHXH của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và 104,25 mét tài liệu hành chính nghiệp vụ. Với hồ sơ hành chính nghiệp vụ đã phục vụ khai thác 214 văn bản, tài liệu hành chính nghiệp vụ với 4.844 trang tài liệu được sao chụp cho các đơn vị, cá nhân có yêu cầu khai thác và tra cứu. Tính đến tháng 12/2018, Trung tâm đã tiếp nhận và lưu trữ 4.664.779 hồ sơ hưởng BHXH, tương đương 2.886 mét giá hồ sơ và 1.231,85 mét tài liệu hành chính nghiệp vụ. Trung tâm đã phục vụ khai thác khai thác 1.208/1.208 hồ sơ, (đạt 100%). Toàn bộ số hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng là 4.664.779 hồ sơ đã thực hiện số hóa, lưu trữ hồ sơ điện tử, dữ liệu điện tử và được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của Ngành. Hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng lưu trữ hồ sơ điện tử và dữ liệu điện tử đã chia sẻ đến BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 16/10/2018, Trung tâm Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, theo đó BHXH của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được truy cập vào tên miền “Luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn”  để tìm kiếm và sao y khi có đề nghị của cá nhân, đơn vị. Theo đó, BHXH tỉnh chủ động đối chiếu Danh sách chi trả với  Hồ sơ hưởng BHXH để bổ sung hồ sơ thiếu và hồ sơ chưa đầy đủ thiếu một số thành phần trong một bộ hồ sơ như thiếu Quyết định nghỉ việc của chủ sử dụng lao động, Bản khai quá trình công tác, Biên bản giám định y khoa, Hồ sơ rách nát, photo, với số lượng thống kê là 23.112 hồ sơ.
          Là đơn vị truyền thông của Ngành, năm 2018, Tạp chí BHXH đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua kịp thời, có hiệu quả, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn liền với các phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức xuất bản 24 số Tạp chí bản in, với số lượng phát hành đạt 753.339 cuốn, bình quân 31.389 cuốn/kỳ, trong đó có 03 số đặc biệt (số Xuân Mậu Tuất – kỳ 1 tháng 02 và số Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam – kỳ 2 tháng 6; chuyên đề về BHYT học sinh, sinh viên – kỳ 1 tháng 8). Đặc biệt, số chuyên đề BHYT học sinh, sinh viên, đạt số phát hành cao nhất từ trước tới nay với 78.132 cuốn, tăng  7.763 cuốn so với số học sinh, sinh viên năm 2017, tăng trên 46.743 cuốn so với các số Tạp chí thường kỳ. Với sự năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, phóng viên. Trang  tin điện tử có tổng lượt truy cập là 6.067.828 lượt truy cập, tăng gần 2 lần năm 2017. Đặc biệt, bắt đầu từ tháng 6/2018 đã nâng lượt truy cập mỗi ngày lên trên 20.000 lượt (trong đó, cao nhất là tháng 10/2018 với 28.146 lượt truy cập/ngày).
          Các mảng chủ đề lớn được Tạp chí BHXH tập trung chỉ đạo, cán bộ, phóng viên nỗ lực, cố gắng, phấn đấu thi đua tổ chức hiệu quả, đó là: bàn luận đánh giá, phân tích thực tiễn, tổng kết lý luận, nhận định các định hướng cải cách chính sách BHXH; Sơ kết đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nhân rộng các mô hình, nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT theo chỉ đạo tại Nghị quyết 96-NQ/BCS của Ban Cán sự Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; Nghiên cứu lý luận, bàn luận sâu các vấn đề về BHXH, BHYT, An sinh xã hội; Phản ánh đa dạng kinh nghiệm thực tiễn, điển hình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; Truyền thông đậm nét về Hội nghị ASSA 35; Tích cực thông tin truyền thông các sự kiện lớn của đất nước.
          Tạp chí BHXH đẩy mạnh việc tuyên truyền gắn với Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cùng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 với gần 50 bài viết. Tăng cường công tác tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến tại BHXH các địa phương trong cả nước, góp phần cổ vũ, động viên phong trào xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Ngành thông qua việc mở chuyên mục và đăng tải các tin, bài giới thiệu gương điển hình tiên tiến.
          Báo BHXH đã tổ chức tốt nhiệm vụ xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung phong phú, hấp dẫn, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị- xã hội quan trọng trong nước và quốc tế; quan điểm, định hướng của BHXH Việt Nam về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), các vấn đề liên quan đến An sinh xã hội; số lượng phát hành được duy trì và phát triển. Năm 2018, tổ chức tốt công tác xuất bản, phát hành gồm 1 số báo Xuân, 100 số báo tuần, 12 số cuối tháng đảm bảo chất lượng, đúng kỳ hạn, không để xảy ra sai sót về chính trị và chuyên môn, số lượng phát hành đảm bảo và tăng so với năm 2017 (55.000 tờ/số tuần, 17.000 tờ/số cuối tháng); Đặc biệt số cuối tháng 8 (BHYT học sinh, sinh viên) đạt: 54.680 tờ. Báo BHXH kịp thời triển khai công tác tuyên truyền về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương như: Việc cấp mã số BHXH, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH; thu, thu nợ, giải quyết chế độ chính sách; giám định BHYT.
          Để đảm bảo việc chỉ đạo tập trung, thống nhất trong triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong toàn Ngành, Trung tâm Truyền thông đã chủ động tham mưu lãnh đạo Ngành kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền. Chủ động, tích cực phối hợp với 24 đơn vị đầu mối thuộc 18 Bộ, Ban, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội ký kết thỏa thuận phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đã phối hợp tổ chức gần 200 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, gameshow tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến nhóm đối tượng người lao động, chủ sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên, nông dân, phụ nữ. Phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, đến hết ngày 30/11/2018 đã tổ chức được 988 hội nghị, phát triển mới 21.035 người tham gia BHXH tự nguyện, trung bình 21 người/hội nghị, dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2018 là 1.988 hội nghị, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới dự kiến là 35.000 người.
          Năm 2018, Trung tâm CNTT đã có 09 hoạt động ứng dụng CNTT được phê duyệt trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017. Đối với công tác quản lý phần mềm nghiệp vụ của Ngành, Trung tâm đã hỗ trợ các địa phương sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; thực hiện điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ gồm các phần mềm: xét duyệt chính sách; Quản lý thu, sổ thẻ; Giao dịch điện tử BHXH; Cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình; Kế toán tập trung; hỗ trợ BHXH tỉnh Nghệ An, BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chuyển đổi từ phần mềm 3S sang hệ thống phần mềm nghiệp vụ tập trung của Ngành. Phối hợp với BHXH Bộ Công an đưa thông tin thẻ BHYT của đối tượng công an nhân dân xuất ngũ lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin Giám định BHYT để tra cứu. Hỗ trợ BHXH Thành phố Hà Nội thực hiện chuyển đổi phần mềm giao dịch điện tử dùng riêng sang phần mềm Giao dịch điện tử BHXH dùng chung toàn Ngành. Triển khai xác thực tập trung cho phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và hệ thống Email của Ngành; thực hiện nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin Giám định BHYT.
          Đối với công tác quản lý hạ tầng và an toàn thông tin của Ngành, Trung tâm CNTT đã hoàn thiện mạng WAN Ngành và các thiết bị máy tính, mạng, bảo mật tại BHXH tỉnh. Đến thời điểm này đã thông toàn bộ các kết nối tại Trung tâm dữ liệu Ngành, 2 điểm TW (150 phố Vọng, 07 Tràng Thi), 63 điểm BHXH tỉnh và 709 điểm BHXH cấp huyện. Trung tâm đã xây dựng, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH; triển khai xây dựng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội (Datawarehouse- DW); thực hiện Cung cấp thông tin định kì cho các cơ quan thông tấn báo chí; tổng hợp, thống kê, cung cấp số liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN cho các Bộ như Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an và các Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tham gia chia sẻ và  đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa cho Trung tâm Truyền thông thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện chia sẻ và đồng bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện trao đổi và thống nhất các thông tin trao đổi giữa BHXH Việt Nam và Cục việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý người hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện kết nối tự động, 2 chiều trao đổi thông tin, dữ liệu về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Trung tâm đã thực hiện quản lý dữ liệu về thu, chi, BHXH, BHYT, BHTN của Ngành được an toàn.
          Những hoạt động của Trung tâm đã tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH góp phần ngăn ngừa trục lợi quỹ BHXH, BHYT và tạo thuận lợi cho người dân cũng như các doanh nghiệp. Tại Hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử 2018 với chủ đề “Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu quả” do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG phối hợp với Truyền thông số Việt Nam tổ chức đã công bố, BHXH Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử, khối các cơ quan thuộc Chính phủ năm 2017.
          Năm 2018, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc đã chủ động phối hợp với nhà thầu, Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục hoàn thiện Hệ thống, phát triển nhiều tính năng của phần mềm giám định, cung cấp các chức năng thuộc hơn 10 nghiệp vụ của quy trình giám định BHYT để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh; cập nhật bổ sung các quy tắc giám định tự động, giám định chủ động; Xây dựng chức năng dự báo, cân đối quỹ KCB; các bản đồ theo dõi giám sát: phân tích vùng, địa phương, các chỉ số đánh giá, phân tích tần suất, cơ cấu chi phí KCB; theo dõi thực hiện dự toán, cấp kinh phí KCB của BHXH các tỉnh trên phần mềm giám sát; liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm Giám định. Trung tâm đã nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám định và kết nối liên thông dữ liệu với cơ sở y tế: Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối hơn 12.500 cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến tuyến Trung ương trên toàn quốc; thông tin và dữ liệu từ Hệ thống đã giúp nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh: tỷ lệ liên thông dữ liệu đạt 97,75 %; gửi hồ sơ điện tử đúng ngày từ các cơ sở khám, chữa bệnh đạt 62,38%, tăng 26,33% so với năm trước. Xây dựng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai thực hiện mô hình giám định mới dựa trên giám định điện tử. Khai thác dữ liệu từ Hệ thống, Trung tâm đã phát triển thêm 10 chuyên đề, thông báo và yêu cầu BHXH các tỉnh giám định. Kết quả BHXH tỉnh đã từ chối trên 47,3 tỷ đồng. Hết tháng 11/2018, Hệ thống ghi nhận kết quả từ chối tự động theo quy tắc giám định trên 1 ngàn tỷ đồng, từ chối chủ động trên 822,7 tỷ đồng. Trung tâm đã xây dựng phần mềm đấu thầu và quản lý cung ứng thuốc tại Trung ương và địa phương. Phần mềm đấu thầu và quản lý cung ứng thuốc đã được áp dụng để quản lý tình hình cung ứng thuốc đối với các mặt hàng thuốc trúng thầu tập trung quốc gia năm 2017 do BHXH Việt Nam thí điểm thực hiện và thực hiện một số quy trình trong tổ chức đấu thầu thí điểm lần 2.
          Đóng góp vào lĩnh vực BHYT, năm 2018, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Nam trên cơ sở hồ sơ điện tử tại phần mềm giamsat.baohiemxahoi.gov.vn, đã tổ chức kiểm tra chi phí thanh toán BHYT gồm: kiểm tra, sàng lọc dữ liệu điện tử phát hiện và rút ra những hồ sơ có chi phí không đủ điều kiện thanh toán BHYT gửi BHXH tỉnh tiếp tục kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc tại cơ sở KCB; Giám sát việc thực hiện các nội dung chuyên đề như kiểm tra trên dữ liệu hồ sơ điện tử. Giám sát việc thực hiện các chuyên đề tại BHXH tỉnh, thành phố. Trong công tác tư vấn, giải đáp, Trung tâm đã cập nhật các thông tin từ các văn bản quy định của Nhà nước và của Ngành để nghiên cứu soạn thảo được khoảng 150 câu hỏi đáp, tiếp tục hoàn thiện bộ câu hỏi về chính sách BHYT, BHXH, BHTN để phục vụ cho công tác tư vấn, giải đáp; tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính thực hiện pháp luật về giá khám chữa bệnh tại 3 tỉnh miền tây nam bộ.
          Trong năm 2018, Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức 53 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 5.290 học viên tại Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và cơ sở đào tạo Xuân Thành, Hà Tĩnh. Trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng cho giảng viên cả về chất và lượng. Trường thực hiện 03 Đề án và 01 dự án, cụ thể: Đề án: “Xây dựng Bộ giáo trình nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN”. Hiện Trường đã hoàn thiện Đề cương Bộ giáo trình BHXH và ký hợp đồng với các đơn vị liên quan đặt viết các đầu sách; đề án: “Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu”. Trường đang trong quá trình hoàn thiện; đề án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tập huấn trực tuyến tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Trường đã phối hợp với Nhà thầu, đơn vị giám sát, đơn vị tư vấn thầu triển khai thực hiện đề án. Và triển khai thực hiện dự án “Xây dựng studio ghi âm, ghi hình cho hệ thống đào tạo trực tuyến”.
          Trong năm 2018, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể công chức, viên chức và sự chủ động, quyết liệt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, Viện Khoa học BHXH đã mang lại hiệu quả trong các mặt công tác. Năm 2018, công tác quản lý khoa học của Viện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Viện đã chủ động theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học theo tiến độ và đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở 31 nhiệm vụ đề án, đề tài được Tổng Giám đốc phê duyệt (18 nhiệm vụ cấp Bộ, 13 nhiệm vụ cấp cơ sở), Viện đã tham mưu thành lập hội đồng tuyển chọn, tổ chức tuyển chọn, thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học trên. Đến nay, số nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được giao kinh phí là 20 nhiệm vụ; 08 nhiệm vụ chưa được giao kinh phí và 03 nhiệm vụ dừng nghiên cứu theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký đề án, đề tài.
          Trong năm 2018, Viện đã tổ chức biên tập, phát hành Tờ Thông tin khoa học BHXH theo quy định, kịp thời cập nhật đầy đủ tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn ngành cũng như phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu. Đồng thời, triển khai biên dịch một số tài liệu liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, Viện đã hoàn thành biên tập Kỷ yếu Khoa học BHXH tập 5 và đang thực hiện các thủ tục tổ chức in ấn để phát hành. Năm 2018, Viện tổ chức thực hiện 15 nhiệm vụ nghiên cứu dự báo, đã hoàn thành 12 nhiệm vụ và 03 nhiệm vụ sắp hoàn thành. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ lớn của Ngành như: “Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam”; “Xây dựng chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2030”; “Đánh giá việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2008 của BHXH Việt Nam”; “Xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá, cách thức tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN”…
          Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Các tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị Khối Thi đua số III đã báo cáo điển hình tiên tiến năm 2018. Hội nghị đã tiến hành bình bầu Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; Cờ Thi đua của Chính phủ đối với các đơn vị trong Khối. Tiến hành bình bầu Khối trưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam”.
Khoi thi dua III 2
Thủ trưởng các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019​​​​​
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam bày tỏ vui mừng về những kết quả Khối Thi đua số III đã đạt được trong năm 2018. Các đơn vị Khối Thi đua số 3 đã kịp thời hưởng ứng các phong trào thi đua của Chính phủ, của Ngành, kịp thời phát động các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề trong Khối. Đồng chí Nguyễn Đình Khương cho rằng, việc tạo không khí thi đua sôi nổi, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích là rất cần thiết, tuy nhiên không nên tuyệt đối hoá thành tích mà phải xây dựng được phong trào thi đua mang tính động viên khích lệ và nhìn vào đơn vị có chiều hướng tốt chiều hướng tích cực vươn lên để khen thưởng động viên. Trong thi đua có ganh đua để phấn đấu nhưng đồng thời phải có tinh thần đoàn kết nhường nhịn. Điều đó cũng được thể hiện rất rõ trong Khối Thi đua số 3.
          Đồng chí Nguyễn Đình Khương đề nghị, trong năm 2019, trên cơ sở kết quả đã đạt được, Khối tiếp tục quan tâm động viên cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khối thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó chú trọng phát động phong trào thi đua đột xuất và theo chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, năm 2019 có nhiều nhiệm vụ triển khai, trong đó cần tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm lập thành tích hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam. Trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ để chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW; Xây dựng các kế hoạch triển khai tốt các Nghị quyết 26 -NQ/TW, Nghị quyết 27-NQ/TW đặc biệt là             Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; với những vấn đề cần quan tâm, BHXH đa tầng, điều chỉnh đóng  - hưởng; nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ đa dạng các danh mục đầu tư- đây cũng là những vấn đề cần quan tâm trong sửa luật BHXH sắp tới; quan tâm đầu tiên là thông tuyến; điều chỉnh lại cùng chi trả; chế tài xử lý nghiêm các hình thức lạm dụng quỹ BHYT... nhằm hướng đến sửa Luật BHYT.
Khoi thi dua III 3
Năm 2019, Báo BHXH được bình bầu là đơn vị Khối trưởng; Trung tâm Truyền thông là đơn vị Phó Khối trưởng
        Đồng chí Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, các cơ quan truyền thông của Ngành chú trọng cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực tế triển khai vừa qua của chính sách BHXH, BHYT để Chính phủ, Quốc hội, Bộ, Ngành thấy được để cùng sửa luật đúng hướng hiệu quả hơn. Viện Khoa học BHXH tiếp tục nghiên cứu, gơi ý địa phương, đơn vị hướng nghiên cứu vào các vấn đề nêu trên để phục vụ ngay trong ngành. Trong từng lĩnh vực, các đơn vị trong Khối có định hướng, nhằm phát động phong trào thi đua, động viên khuyến khích CCVC, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, kết hợp với Công đoàn hưởng ứng cuộc vận động cán bộ ngành BHXH “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” để phong trào thi đua trong Khối Thi đua số 3 rầm rộ, khí thế và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa./.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây