Hướng dẫn triển khai hiệu quả các quy định về chính sách BHXH, BHYT

Thứ năm - 16/08/2018 14:46 201 0
Sáng 14/8, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN); cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
Hội nghị trực tuyến được triển khai tại 64 điểm cầu. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào; lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo Công ty Tecapro; tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố, cùng đại diện lãnh đạo BHXH các huyện.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu ghi nhận các kết quả đạt được trong cải cách hành chính, giảm giờ giao dịch giữa DN, người dân với cơ quan BHXH… các Vụ, Ban nghiệp vụ đã tham mưu với lãnh đạo Ngành ban hành văn bản giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thu, sổ BHXH, thẻ BHYT, đảm bảo kinh phí, nhất là ứng dụng CNTT. Theo Phó Tổng Giám đốc, tại rất nhiều địa phương đã có những phản hồi tích cực về cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Ngành. Đây là sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành BHXH và sự phối hợp có hiệu quả của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Tecapro.
34 1
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị.​​​​​
Phó Tổng Giám đốc nhận định, với sự ra đời của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 28/5/2018 về cải cách chính sách BHXH thì từ nay đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của ngành BHXH còn rất nhiều và đầy khó khăn. Nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa; tiếp tục tăng cường phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan, phấn đấu giao dịch với người dân bằng giao dịch điện tử ở mức độ 4; đạt trên 80% sự hài lòng của người dân với cơ quan BHXH trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, từ đó tạo dựng niềm tin của người dân, DN với cơ quan BHXH.
Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, việc triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, thực hiện những bước đi theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW. Hội nghị trực tuyến vừa là triển khai vừa đánh giá, nêu lên những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh); bưu điện các tỉnh, huyện để phối hợp tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, Ban Thu đã báo cáo, đánh giá, hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ - BNN; hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia; cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình và xác định tăng, giảm đối tượng tham gia theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH; Công văn số 2888/BHXH-BT; Công văn số 2745/ BHXH-BT.
34 2
Hình ảnh Hội nghị tại một số điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố.​​​​​
Theo đó, Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 “Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ”; Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.2 Cách tính lãi truy thu % Khoản 4 Điều 38; Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46 “Người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ. Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp”; Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 về “Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung”; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục về các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH.
Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý nghiệp vụ của Ngành và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hội gia đình. Theo đó, hướng dẫn về cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT; cập nhật biến động thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT do chết, tách, nhập hộ khẩu; Tham gia BHYT theo hộ gia đình…
Công văn 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 của BHXH Việt Nam về giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT. Theo đó, hướng dẫn đối tượng đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi có phát sinh tăng đối tượng do chuyển địa bàn khác đến hoặc do chuyển đối tượng tham gia BHYT; Rà soát chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình.
Báo cáo tình hình thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và một số điểm mới theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đại diện Ban Sổ - Thẻ cho biết, tính đến tháng 8/2018, toàn quốc đã bàn giao được 14.647.114 sổ BHXH, đạt 96,42% trên tổng số phải bàn giao; 78.512.566 người đã được đổi thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH, đạt tỷ lệ 98,9%. Để hoàn thiện quy trình quản lý và khắc phục những nội dung chưa phù hợp, Ban Sổ - Thẻ đã phối hợp với Ban Thu trình lãnh đạo Ngành ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc của BHXH các tỉnh.
Cũng tại Hội nghị, Vụ Tài chính – Kế toán đã đánh giá và hướng dẫn về công tác chi hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; chi kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình tại Công văn số 240/BHXH-TCKT, Công văn số 5818/BHXH-TCKT và Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 30/7/2018. Đại diện Trung tâm CNTT và Tecapro đã hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng phần mềm TST. Bên cạnh đó, các Vụ, Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam đã giải đáp, tư vấn và hỗ trợ BHXH các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, ngay từ đầu năm, lãnh đạo ngành Bưu điện đã xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể từ Trung ương đến địa phương nhằm thực hiện bằng được cam kết tăng 10-20% số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2018 và yêu cầu, Bưu điện các tỉnh, thành phố phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan BHXH trong việc rà soát, đồng bộ, cấp mã số BHXH; bàn giao thẻ BHYT, sổ BHXH cho người tham gia đảm bảo chất lượng, tiến độ mà BHXH Việt Nam đề ra.
34 3
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào phát biểu tại Hội nghị.​​​​​
 
Hiện nay, Bưu điện đã xây dựng và thực hiện thí điểm các phương án, hình thức tổ chức hội nghị và mời đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia đủ khả năng thuyết phục vận động nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
Tổng Giám đốc Chu Quang Hào yêu cầu Bưu điện các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ văn bản, tích cực phối hợp với BHXH, thực hiện đúng theo tinh thần Công văn số 2888/BHXH-BT của BHXH Việt Nam. Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn Bưu điện huyện triển khai, thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Trong công tác bàn giao sổ BHXH, Bưu điện cần phải tập trung, quyết liệt thực hiện bàn giao cho NLĐ đầy đủ nhất.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm, các Vụ, Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, ứng dụng CNTT trong chuyên môn nghiệp vụ; công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bưu điện được triển khai đồng bộ tích cực, giúp hệ thống BHXH đạt mục tiêu cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.
Trong thời gian tới, đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành BHXH và cuối năm tổ chức chương trình sơ kết đánh giá công tác phối hợp giữa hai bên. Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, BHXH và Bưu điện các tỉnh thành phố tổ chức, tập huấn triển khai các nội dung mới đến tận cấp huyện và từng cán bộ chuyên môn trong đơn vị nhằm thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ , Trung tâm CNTT hướng dẫn cụ thể cho địa phương về những cập nhật mới, không để đối tượng thắc mắc hoặc ảnh hưởng quyền lợi của đối tượng./.

Nguồn tin: (Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây