Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thứ sáu - 23/11/2018 16:29 115 0
Ngày 14/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
NQ28
Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 07/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm từng bước hoàn thiện chính sách BHXH, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của toàn dân đối với việc thực hiện các chính sách, quy định về BHXH trong tình hình mới. Tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp mà Nghị quyết số 28-NQ/TW Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 07/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra về thực hiện cải cách chính sách BHXH.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hàng năm, rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; đánh giá và dự báo tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với thị trường lao động của tỉnh.  tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn kê khai lao động của các doanh nghiệp theo đúng quy định.
Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH; đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, chuyển đổi tác phong phục vụ theo hướng phục vụ thân thiện, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm đạt mục tiêu thực hiện toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 vào năm 2021; xây dựng các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo từng năm, đảm bảo chỉ tiêu theo lộ trình cụ thể của từng giai đoạn (từ 2021 đến 2030) trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; kết nối thông tin, dữ liệu để quản lý, theo dõi tình hình biến động lao động trong doanh nghiệp; triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHTN; thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất phương án rà soát, xử lý các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH cho người lao động.
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp thông tin, dữ liệu về đăng ký, thành lập các doanh nghiệp mới. Tổng hợp chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.
 Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH.
Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu, số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đối chiếu số lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã quyết toán tài chính. Hàng năm, cung cấp danh sách chi trả thu nhập; sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế thông báo tình hình trích nộp BHXH, BHYT của  doanh nghiệp với Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, giám sát việc thực thi pháp luật và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 Luật Công đoàn. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về BHXH.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH; tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện cải cách chính sách BHXH phù hợp với tình hình thực tế của từng huyện, thành phố bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch đề ra. Phát huy vai trò của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH và sự cần thiết phải cải cách chính sách BHXH. Rà soát, tổng hợp, kiểm tra, định kỳ tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kế hoạch số 105-KH/TU; hàng tháng tổng hợp kết quả triển khai trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Liên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây