Chi bộ phòng TCCB - KHTC tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề

Thứ hai - 19/11/2018 09:58 122 0

Chi bộ phòng TCCB - KHTC tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề

Ngày 15/11/2018, chi bộ phòng Tổ chức cán bộ - Kế hoạch tài chính đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Một số vấn đề về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị”. Tham dự có toàn thể đảng viên thuộc chi bộ và viên chức, lao động hợp đồng phòng Tổ chức cán bộ và phòng Kế hoạch - Tài chính.
Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc học tập chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khắc phục những biểu hiện coi nhẹ, sao nhãng việc học tập, phương thức truyền đạt hiệu quả chưa cao..., các thành viên tham dự buổi sinh hoạt đã sôi nổi thảo luận và xác định việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có vai trò quan trọng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức của đảng viên và quần chúng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.
Hình ảnh tại buổi sinh hoạt
Hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996, đã chỉ rõ: “Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng đã chỉ ra một trong số biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đó là “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Nếu nhận thức lơ là hoặc sai lệch về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước sễ dẫn đến lười học, ngại học, học đối phó. Hậu quả là không thấu suốt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì vậy không thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện và vận dụng thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, thậm chí hiểu sai, làm trái với đường lối, nghị quyết của Đảng.
Nhận thức lệch lạc còn có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Do không nắm vững, hiểu sâu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên khi tiếp xúc với quan điểm sai trái, phản động thì lúng túng, không đủ lý lẽ để đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái, phản động nhằm bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, điển hình như việc a dua, chia sẻ những luận điểm phản động trên các trang mạng xã hội.
Để việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, các thành viên dự họp đã tập trung trao đổi, đề xuất ý kiến và thống nhất đưa ra một số giải pháp như sau:
- Một là; Mỗi đảng viên, quần chúng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác gương mẫu trong việc tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Hai là; Chi bộ cần duy trì thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc thường xuyên thông tin những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước; cập nhật những vấn đề thời sự, văn bản mới cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Kịp thời ngăn chặn, không để đảng viên, quần chúng hoang mang, dao động trước những thông tin thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.
Bí thư (Phó Bí thư) chi bộ cần nghiên cứu, nắm vững nội dung, kế hoạch và hướng dẫn học tập nghị quyết của cấp ủy cấp trên; trực tiếp truyền đạt nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở chi bộ, đơn vị mình, xác định những nghị quyết cần triển khai đến toàn thể viên chức, LĐHĐ trong đơn vị. Nghiên cứu kỹ để vừa báo cáo nội dung chính của nghị quyết, vừa liên hệ thực tế ở đơn vị. Cần lưu ý lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức học tập nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và thông báo rõ để đảng viên chuẩn bị bố trí công việc tham gia học tập đầy đủ. Trước khi tổ chức học tập gửi tài liệu để người tham gia học tập tự nghiên cứu và đề xuất ý kiến khi tham gia thảo luận.
- Ba là; Mỗi đảng viên, quần chúng cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, êu cao ý thức, tính chủ động trong tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt. Mỗi người phải coi việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nghĩa vụ bắt buộc và phải tự giác thực hiện. Phải nêu cao tinh thần tự học, học ở mọi nơi, mọi lúc, “học ở trường, ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cần dành nhiều thời gian tự nghiên cứu văn bản, cập nhật kiến thức để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể, tham mưu cho lãnh đạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; có ý thức tuyên truyền để người thân, gia đình và nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để những phần tử xấu lôi kéo. Sau học tập nghị quyết cần nghiên cứu, tìm giải pháp để đề xuất triển khai thực hiện ở đơn vị mình sao cho hiệu quả.
- Bốn là; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đưa nội dung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào nội dung đánh giá chất lượng đảng viên, viên chức hằng năm.
- Năm là; Kịp thời biểu dương những đồng chí thực hiện nghiêm việc học tập, nghiên cứu; phê bình nghiêm khắc những đồng chí chưa nghiêm túc trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; khắc phục tình trạng tham gia hội nghị nói chuyện riêng, không ghi chép, chấp hành giờ giấc kém, chỉ có mặt đầu giờ để điểm danh ...
Kết thúc buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên và viên chức, LĐHĐ trong đơn vị đã thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở đơn vị sẽ dần đạt hiệu quả cao hơn và trở thành nhu cầu học tập của mỗi người, là nền tảng quan trọng để chi bộ lãnh đạo hai phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây