BHXH Việt Nam: Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thứ hai - 03/12/2018 04:37 79 0

BHXH Việt Nam: Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 29/11/2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BHXH Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 
15
       Theo đó, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu là Trưởng ban Chỉ đạo; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là Phó Trưởng ban; Các đồng chí Ủy viên thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gồm: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào; Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính; các đồng chí thuộc Vụ, Ban BHXH Việt Nam gồm: Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH; Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT; Trưởng ban Sổ - Thẻ; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Giám đốc Trung tâm Truyền thông; Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam là Ủy viên kiêm Thư ký.
       Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Định hướng sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.
       Các Phó Trưởng ban vả các ủy viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có Tổ Giúp việc được huy động từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và do các thành viên trong Ban Chỉ đạo đề xuất, trình Trưởng ban quyết định thành lập.
       Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực công tác được giao trước Trưởng Ban Chỉ đạo và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây