06 nhiệm vụ trọng tâm CCHC Ngành BHXH những năm tiếp theo

Thứ ba - 14/08/2018 16:49 130 0
 Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) với 06 nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ các tổ chức và người dân ngày một tốt hơn.
8
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kiểm tra hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống CNTT.

1. Công tác chỉ đạo điều hành: Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện CCHC theo kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách của BHXH và có phương pháp đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của Ngành về CCHC.
2. Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
3. Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0...
Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đổi ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân.
5. Cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
6. Hiện đại hóa hành chính: Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Đẩy mạnh việc triển khai, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ Ngành, đặc biệt việc khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý, công tác chỉ đạo, điều hành; chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh, thành phố; kết nối với các đơn vị ngoài Ngành trên trục liên thông, theo kiểu kiến trúc Chính phủ điện tử. Phấn đấu đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp sẽ được cung cấp ở mức độ 3. Đặc biệt, cho phép triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bằng phương pháp sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng.
Tiếp tục tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo cảnh báo từ hệ thống giám định điện tử, nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT.
Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất cả các đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN để phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Nguồn tin: (Tạp chí Bảo hiểm xã hội)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây