Tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ BHXH những tháng cuối năm 2019

Thứ hai - 04/11/2019 15:25 13 0
Thực hiện nhiều giải pháp để tăng thu giảm nợ BHXH, BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được phòng Quản lý thu, Khai thác và Thu nợ, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố nỗ lực triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến ngày 31/10/2019, toàn tỉnh thu 1.759.313 triệu đồng, đạt tỷ lệ 87,41% kế hoạch (trong đó ngày 29/10/2019 NSNN đã chuyển số tiền 187.478 triệu đồng), nợ  59.455 triệu đồng bằng 2,95% kế hoạch, có 11.097 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 101,88% kế hoạch giao. Tuy nhiên còn một số huyện có số nợ đơn vị hành chính sự nghiệp cao, người tham gia BHXH tự nguyện dưới mức tiềm năng. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong những tháng cuối năm 2019, ngày 28/10/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
Theo đó,  Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu Trưởng phòng Quản lý thu, Khai thác và Thu nợ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện triển khai các nội dung về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn, đôn đốc thu nộp, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019.

Kiểm tra rà soát các đơn vị có phát sinh truy thu khi thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng thời gian quy định đặc biệt đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cần tăng cường phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện để đôn đốc các đơn vị chuyển tiền kịp thời xong trước 31/12/2019, không để lại nợ sang năm sau.

Trên cơ sở số người tham gia BHXH tự nguyện được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tăng thêm 1.500 người đưa tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu hoàn thành đến 31/12/2019 là 12.392 người. Trưởng phòng Quản lý thu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của từng huyện, đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, phê bình các đơn vị không hoàn thành và làm cơ sở xếp loại năm.

Tác giả bài viết: Lê Thanh Xuân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây