Phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH

Thứ năm - 09/08/2018 06:34 105 0
Ngày 31/7/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã tổ chức phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
        Tại hội nghị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến quy định về các chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.
          Chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ bao gồm những quy tắc yêu cầu thực hiện về thời gian làm việc; trang phục, tác phong; chuẩn mực xử sự trong cơ quan, đơn vị; chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân; chuẩn mực xử sự đối với cá nhân, đồng nghiệp; hành vi, xử sự trong hội họp, sinh hoạt tập thể; bảo vệ bí mật và kỷ luật phát ngôn; quy định về sử dụng tài sản công
          Chuẩn mực xử sự trong quan hệ xã hội bao gồm các quy tắc về hành vi, chuẩn mực xử sự trong các hoạt động xã hội, tại nơi cư trú, nơi công cộng.
          Đồng chí Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh: Việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm mực tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp; Bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của công chức, viên chức; góp phần nêu cao đạo đức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội, trong công tác cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
          Công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong các hoạt động ngoài xã hội phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định pháp luật khác và các chuẩn mực xử sự trong bản Quy tắc ứng xử của Ngành. Đây là căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức tại đơn vị; là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để để người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT biết và cùng giám sát giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La nói riêng và Ngành BHXH nói chung./.
 

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây