Đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Thứ sáu - 07/12/2018 03:17 150 0

Đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện vẫn còn rất thấp, đó cũng là thực trạng chung của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhất là đối với tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi, đời sống nhân dân đa phần thu nhập thấp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa cao đã ảnh hưởng nhiều tới công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Nhưng với sự quyết tâm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trong những tháng cuối năm, quyết liệt chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới các bản, tiểu khu, tổ dân phố đã góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
28
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La
 Ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết: Năm 2018, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La là 3.663 người. Trong khi đó, đến hết 30/9/2018, số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh là mới có 2.140 người, đạt 58.42% kế hoạch Bảo hiểm xã hôi Việt Nam giao. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao với thời gian chỉ còn 3 tháng, thực sự là một thách thức đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La. Trước những khó khăn, thách thức trên, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, tăng cường các giải pháp, phấn đấu đến 31/12/2018 phải đạt chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định để thu hút được người dân tham gia BHXH tự nguyện thì việc đầu tiên là phải đổi mới phương pháp tiếp cận người dân, thay đổi hình thức, cách thức tuyên truyền chính sách, lợi ích của BHXH tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng Kế hoạch liên tịch số 2377/KHLT-BHXH-BĐSL ngày 19/9/2018 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh, xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức hôi nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên toàn bộ các địa bàn huyện, thành phố, trong tháng 10 đã lựa chọn xã Mường Cơi, huyện Phù Yên tổ chức thí điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm; với phương thức, phối hợp với UBND xã về địa điểm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phân vùng bản có tiềm năng, đặc biệt là phối hợp với trưởng bản lựa chọn đối tượng trong độ tuổi lao động, có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, mời đích danh đối tượng trực tiếp tham dự hội nghị tuyên truyền; kết quả, có 60 người tham dự hội nghị, thì có 48 người đăng ký, nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị, đạt 80% số người dự hội nghị đăng ký tham gia. Từ thành công thí điểm tại xã Mường Cơi, tiếp tục mở rộng tổ chức tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, có 48 người đăng ký tham gia trên tổng số 60 người tham dự hội nghị, đạt tỷ lệ 80%; tại xã Mường giàng, huyện Quỳnh Nhai, hội nghị có 50 người tham dự thì có 33 người đăng ký tham gia, đạt tỷ lệ 66%.
Ông  Phùng Thế Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, Bưu điện tỉnh Sơn La đã trực tiếp chủ trì để tổ chức các Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện; xây dựng Slide thuyết trình đầy đủ - ngắn gọn về chế độ chính sách và đặc biệt là mức đóng và quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện, chủ động nghiên cứu và đào tạo lực lượng Thuyết trình viên tại Phòng Kế hoạch kinh doanh của Bưu điện tỉnh để hỗ trợ tại các điểm xã, phường triển khai; ban hành văn bản hướng dẫn các Bưu điện huyện, thành phố về kịch bản triển khai Hội nghị tuyên truyền BHXH; hỗ trợ cơ chế quà tặng cho khách hàng tiềm năng đến tham dự Hội nghị và khách hàng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại Hội nghị. Bưu điện các huyện, thành phố đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương và phương án triển khai để tạo sự đồng thuận; đề nghị UBND phường, xã, thị trấn tạo điều kiện, hỗ trợ tuyên truyền về chủ trương phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết sô 21- NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để người dân được biết; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố bố trí nhân lực tham gia hội thảo để hỗ trợ giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, rà soát các đối tượng lao động nghỉ việc, dừng đóng BHXH nhưng chưa đến thời gian hưởng lương hưu và chưa nhận BHXH một lần để lập giấy mời tham dự hội thảo. Trong thời gian tới Bưu điện tỉnh Sơn La sẽ đào tạo thêm số lượng, nâng cao chất lượng của các Thuyết trình viên của Bưu điện về lĩnh vực BHXH để đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình tổ chức các Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH sâu, rộng đến các bản, các tiểu khu, các tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần vào việc thực chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước đến với người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La, đồng thời khẳng định Bưu điện là cánh tay nối dài của BHXH để đưa các chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước đến với người dân với chất lượng cung cấp dịch vụ ổn định, thân thiện, hiện đại.
Từ thành công của các hội nghị thí điểm về tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4001/UBND-KGVX ngày 05/11/2018 về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, đồng thời Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Công văn số 2235/BHXH-KT&TN ngày 23/10/2018 về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, trong đó, giao chỉ tiêu tới Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.
Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố đã phối hợp với ngành Bưu điện, UBND các xã, phường, thị trấn, ban quản lý các bản, tiểu khu, tổ dân phố để tập hợp, vận động người dân; chú trọng phổ biến những điểm mới quy định trong Luật BHXH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nêu rõ quy định đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia và mức hỗ trợ đóng của Nhà nước đối với từng đối tượng; chế độ và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt, nhấn mạnh về tính ưu việt của chính sách này là không vì mục đích lợi nhuận mà chỉ vì mục đích bảo đảm an sinh xã hội, quá trình tham gia được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng và quyền lợi thụ hưởng rất cao khi đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Đồng thời, các đồng chí trong Ban Giám đốc BHXH các huyện, thành phố trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người dân ngay tại hội nghị tuyên truyền.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết: Để tổ chức tốt việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới tận tổ, bản, tiểu khu, BHXH Thành phố đã phối hợp với UBND xã, phường, Ban quản lý các tổ, bản tập hợp, vận động người dân đến tham dự; lựa chọn cán bộ có kỹ năng thuyết trình và nắm chắc chính sách BHXH tự nguyện để tuyên truyền cho người dân dễ hiểu; đồng thời, kiên trì, bền bỉ trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích giúp người dân hiểu được tính ưu việt và hiểu được quyền lợi, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, in sẵn tờ khai theo mẫu để người dân điền thông tin và có cán bộ trực tiếp hướng dẫn để tránh sai sót; hoàn thiện hồ sơ, in cấp sổ BHXH cho các đối tượng tham gia sau 1 tuần và tổ chức trả sổ ngay cho người tham gia. Còn ông Tống Văn Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu chia sẻ: Để đảm bảo thành công hội nghị tuyên truyền, chúng tôi chọn xã Chiềng Pằn là xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động cao; phân công mỗi cán bộ phụ trách 1 bản để phối hợp với Ban quản lý bản lựa chọn các hộ gia đình có thu nhập ổn định để tuyên truyền, vận động trước và các đồng chí lãnh đạo là người trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người dân; từ thành công cuộc tuyên truyền tại xã Chiềng Pằn, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu tiếp tục mở rộng tổ chức các hoạt động tuyên truyền BHXH tự nguyện tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
29
Ông Quàng Văn Quý, nhân viên đại lý thu Bưu điện, xã Yên Hưng (Sông Mã) đang tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân bản Nà Rìa
      Trong 2 tháng (tháng 10 và 11/2018), toàn tỉnh đã tổ chức được 72 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện, với 5.909 người người tham dự, đã có 1.713 người đăng ký tham gia. Nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh lên 3.767 người, đạt 102.8% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Điển hình làm tốt là huyện Sông Mã, đã tổ chức được 3 hội nghị với 163 người tham gia; đặc biệt là nhân viên đại lý thu Quàng Văn Quý, điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Hưng trong 2 tháng đã phát triển mới được 107 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; huyện Yên Châu tổ chức được 3 hội nghị, với 153 người tham gia; huyện Sốp Côp tổ chức được 3 hội nghị, với 147người tham gia. Ngoài phối hợp với Bưu điện, Bảo hiểm xã hôi thành phố còn tự tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn, phát triển mới được 124 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
Từ kết quả đã đạt được trong việc đổi mới phương pháp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, trong thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đề ra các giải pháp như sau:
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành trung ương về cải cách chính sách BHXH; Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 7/8/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Nghị Quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách bảo hiểm xã hội,  phấn đấu đạt 1% người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn, ban quản lý các tổ, bản, tiểu khu, tổ dân phố tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với từng hộ dân.
2. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vận động tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện.
3. Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng của các xã, phường, thị trấn, có minh họa cụ thể để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần với người dân nhất.
4. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, đại lý thu, hằng quý có đánh giá đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Phấn đấu đến hết năm 2018 và các năm tiếp theo luôn vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao./.

Tác giả bài viết: Ngọc Mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây