Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Thứ tư - 02/01/2019 17:26 113 0
Với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã kịp thời tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tổ chức lãnh đạo hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018.
BHXH
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
       Phối hợp tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ngày 10/9/2018 về chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Công văn số 1403/UBND-KGVX ngày 03/5/2018 và Công văn số 4046/UBND-KGVX ngày 08/11/2018 về việc giao dự toán và điều chỉnh dự toán chi KCB BHYT năm 2018 theo Quyết định số 17-QĐ/TTg; Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/9/2018 về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 19/9/2018 và Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH TW khóa XII về cải cách chính sách BHXH; các văn bản chỉ đạo: thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; về kiểm tra việc khám bệnh, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; cập nhật biến động thành viên HGĐ tham gia BHYT…
        Mặc dù khối lượng công việc tiếp tục tăng, nhiệm vụ phát sinh nặng nề, song toàn Đảng bộ đã khắc phục khó khăn, chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt kết quả cơ bản nhiệm vụ năm 2018 như sau: Thu BHXH, BHYT được 1.936,9 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch, tăng 123,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017; mở rộng khai thác mới được 120 đơn vị doanh nghiệp với 600 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Số người tham gia BHXH là 67.813 người (trong đó BHXH tự nguyện là 4.281 người, đạt 116,9% kế hoạch, tăng 2.197 người so với năm 2017); tham gia BHYT là 1.186.625 người chiếm 96,1% dân số, vượt 1,4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018 (94,7%). Các chế độ, chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng (giải quyết cho 23.164  trường hợp hưởng chế độ BHXH; hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 1.555 lượt người; giám định chi phí KCB BHYT cho 1.122.000 lượt với chi phí 812 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017).  Tổ chức tốt hoạt động chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi quản lý và chi trả kịp thời cho hơn 30 nghìn đối tượng hưởng BHXH hàng tháng với số tiền trên 1.400 tỷ đồng.

 
BHXH
Đồng chí Thiều  Quang Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnhquán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

        Lãnh đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 187 đơn vị (đạt 164,03% kế hoạch), trong đó thanh tra 142 đơn vị (phối hợp liên ngành với Thanh tra tỉnh 18 đơn vị, Công an tỉnh 05 đơn vị); kết luận truy thu 2,236 tỷ đồng do đóng BHXH sai quy định, thu hồi nợ 7,702 tỷ đồng; thu hồi 3,25 tỷ đồng chi phí KCB BHYT sử dụng sai quy định; xử phạt vi phạm hành chính 08 đơn vị với số tiền 81,8 triệu đồng. Bố trí cán bộ thường trực tiếp 46 lượt công dân, giải quyết kịp thời đúng thời, quy định 30 đơn thư, không để tồn đọng. Chủ trì triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành BHXH -Y tế - LĐTB-XH- UBND huyện (Mộc Châu, Vân Hồ) về KCB BHYT ngoại trú và cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (GCN2) tại 02 Bệnh viện (Mộc Châu và Thảo Nguyên) và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu: đã phát hiện nhiều sai phạm; sau kiểm tra, số lượng người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp đi khám và cấp giấy GCN2 giảm trên 80% so với trước thời điểm.
        Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính: triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại bộ phận “một cửa” và qua dịch vụ bưu chính; triển khai thực hiện tin học hóa trong KCB và thanh toán BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 231 cơ sở KCB;  công khai các quy trình, quy định thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN;  tạo thuận lợi cho cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các TTHC. Trong năm đã tiếp nhận 585.262 hồ sơ các loại, đã giải quyết kịp thời 579.388 hồ sơ, đang giải quyết  5.874 hồ sơ.
       Đội ngũ cán bộ, viên chức được nâng lên một bước cả về chất và lượng (phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm). Quan tâm lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, lực lượng tự vệ, thực hiện nghiêm túc chương trình huấn luyện; giữ gìn bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; giữ vững an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
      Thực hiện tốt việc giúp đỡ xã vùng 3 Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai:  tham dự họp HĐND thường kỳ, quan tâm, chủ động đến xã nắm bắt tình hình, tham gia với xã những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo kịp thời với huyện, tỉnh về những khó khăn vướng mắc; thăm, tặng quà UBND xã 01 máy vi tính và 20 xuất quà cho hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; tặng quà trị giá 29 triệu đồng cho trường Tiểu học Mường Sại. Ủng hộ UBND xã Pá Ma – Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai xóa nhà tạm số tiền 40 triệu đổng. Vận động ủng hộ 120 quần, áo cũ cho Hội Người mù tỉnh Sơn La; ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi”, quỹ “Các hoạt động xã hội tình nghĩa của Ngành”, quỹ “Bảo trợ trẻ em tỉnh Sơn La” với tổng số tiền 84,6 triệu đồng;
       Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Đảng uỷ đã kịp thời lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện trong toàn ngành: Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23.01.2018 của Ban Bí thư, Kế hoạch 90-KH/TU ngày 19.4.2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018); Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Kết luận số 473-KL/TU ngày 11.02.2018 về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 23/5/2018 ‘‘Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ’’; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 23/5/2018 ‘‘Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp’’; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 ‘‘Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội’’; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII… Tiếp tục quán triệt, triển khai Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02.5.2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 19.11.2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
         Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03.01.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định sổ 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 28.02.2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 06.3.2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen; cử Báo cáo viên tham dự Hội thi và đạt dánh hiệu: “Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018” và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen.
       Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; các cấp ủy, chi bộ đã chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc và chế độ sinh hoạt, coi trọng công tác phát triển đảng viên mới (chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên, tổ chức kết nạp 7 đảng viên mới; lập 02 hồ sơ đề nghị kết nạp, công nhận 8 đoàn viên ưu tú là cảm tỉnh đảng). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ và hoàn thành kế hoạch đề ra (Đảng uỷ thực hiện kiểm tra 01 chi bộ, giám sát 01 chi bộ và giám sát 02 đảng viên là bí thư chi bộ theo Điều 30, Điều lệ Đảng; UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 01 chi bộ, giám sát 01 chi bộ giám sát 02 đảng viên là bí thư chi bộ). Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả phân loại năm 2018: 10/10 chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 02 chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%); 67/67 đảng viên đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 13 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,4%). Đề nghị Đảng ủy Khối xét công nhận Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 2018.

 
BHXH1
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnhtrao Giấy khen của Đảng ủy cho đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
        Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao, ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác (trong đó thu BHXH, BHYT vượt kế hoạch 1% trở lên); 100% công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới 100% đảng viên và công chức, viên chức, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Phấn đấu 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; không có đảng viên vi phạm kỷ luật; bồi dưỡng kết nạp ít nhất 02 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng.
        Tổ chức tốt thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, cho nhân dân và người lao động trên địa bàn là góp phần giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh và đất nước./.

 

Tác giả bài viết: QN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây