Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phát động phong trào thi đua nước rút phát triển đối tượng, thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Thứ ba - 06/11/2018 01:44 114 0
Để thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn số 3433/BHXH-BT ngày 06/9/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường các biện pháp giảm nợ; Kết luận của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Công điện khẩn về việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN ngày 25/10/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã phát động phong trào thi đua chuyên đề đến ngày 31/12/2018 với chủ đề: “Tăng cường các giải pháp để phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời và phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN”.
       Phong trào thi đua hướng tới mục tiêu: Thu BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 theo Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 15/3/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2018; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao tại Công văn số 2407/BHXH-BT ngày 28/6/2018.
       Đây là đợt thi đua nước rút hết sức quan trọng nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La kêu gọi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để tập trung xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tại đơn vị với những nội dung chủ yếu: Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu tới tổ, bản, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để phát triển đối tượng tham gia và thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch để tăng nhanh đối tượng tham gia. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng, đôn đốc thu và thu nợ để hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN như: Tăng cường kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN; Rà soát kế hoạch thu do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, bám sát đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để thu hồi nợ và đôn đốc trích nộp đầy đủ số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát số doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.  Chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng, các đơn vị có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Nghiêm túc triển khai việc thanh tra đột xuất theo đúng quy trình đốc thu, thu hồi nợ. Rà soát đơn vị nợ trên 03 tháng báo cáo Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh tra đột xuất. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp tốt với các cơ quan quản lý đối tượng, cơ quan tài chính các cấp trong việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT; lập hồ sơ quyết toán số tiền NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT đảm bảo số liệu chính xác, đúng thời gian quy định. Thực hiện đúng quy trình thu; quy trình khai thác phát triển đối tượng; quy trình quản lý nợ, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH và Quyết định số 888/QĐ-BHXH. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để người dân, người sử dụng lao động, người lao động hiểu rõ chính sách của Nhà nước và tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân đề xuất giải pháp, sáng kiến ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển đối tượng, thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.
          Kết thúc đợt thi đua sẽ lựa chọn những tập thể, có nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc và sự đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng, thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời./.

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây