Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề

Thứ năm - 16/08/2018 14:53 118 0
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phong trào thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã bám sát mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành; chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao để phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề “Xây dựng Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 với các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng; quản lý, sử dụng có hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT, BHTN.
       Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao tại Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 15/3/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ngày 08/8/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã phát động phong trào thi đua chuyên đề phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với chủ đề “Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đối với các xã, phường, thị trấn và các đại lý thu đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý thu tới tổ, bản, tiểu khu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật BHXH dưới nhiều hình thức đến người dân ở các khu dân cư, hộ gia đình để người dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, tính ưu việt của chính sách BHXH và tích cực tham gia BHXH tự nguyện. Mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La với vai trò là một tuyên truyền viên quyết tâm phấn đấu vận động được nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
        Đi đôi với nhiệm vụ tăng nhanh diện bao phủ BHXH là nhiệm vụ quản lý, sử dụng có hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT. Nhằm giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người tham gia và hưởng chế độ BHXH; phòng chống lạm dụng, gây thất thoát quỹ BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tăng cường quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản với chủ đề “Nâng cao chất lượng giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản”. Nội dung thi đua tập trung vào việc phát huy sáng kiến, tăng cường các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các chế độ BHXH trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác giải quyết và thẩm định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản; đảm bảo giải quyết chế độ đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và của Ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường các giải pháp quản lý việc cấp, quản lý phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với cơ sở khám chữa bệnh; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản.
        Với chủ đề “Tăng cường các giải pháp quản lý quỹ KCB BHYT ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT”, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phát động phong trào thi đua chuyên đề quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT nhằm mục tiêu triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm tra, thẩm định chi phí KCB BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; phòng, chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB, đảm bảo việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT đúng quy định.
          Việc phát động các phong trào thi đua chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành; khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân đề xuất giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản và quản lý quỹ KCB nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước./.

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây