Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời câu hỏi trên website của bạn Quách Công Thục Email: quachthuc369@gmail.com Điạ chỉ: Tiểu khu Hoa Ban, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu
Câu hỏi:
Mong BHXH tỉnh tra cứu giúp trường hợp của ông tôi là: Ông Lường Văn Sứng sinh năm 1959 công nhân nghỉ chế độ mất sức đã dừng trợ cấp cụ thể như sau:
Tháng 5 năm 1978 ông tham gia nghĩa vụ quân sự đến tháng 6 năm 1983 chuyển công tác đến nhận nhiệm vụ làm công nhân sản xuất thu hái chè tại xí nghiệp nông công nghiệp chè Mộc Châu (nay là Công ty chè Mộc Châu).
Khoảng năm 1998 ông được nghỉ hưởng chế độ mất sức hàng tháng, nhưng đến tháng 12 năm 1998 ông nhận được Thông báo là dừng trợ cấp đợi đến khi tròn 60 tuổi sẽ xem xét (Thông báo nhận từ tổ trưởng tổ hưu Chiềng Đi, ttnt Mộc Châu).
Nay ông tôi sức khỏe giảm sút không được minh mẫn, hồ sơ bị ố hỏng, mục nát không còn lưu giữ được.
Kính mong Quý cơ quan tra cứu hồ sơ xem thời gian đã đóng bảo hiểm, có bị đóng ngắt quãng và quá thời hạn đóng không? chế độ còn được hưởng? nếu có thì cách khắc phục ra sao? của ông tôi để gia đình được biết.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời bạn như sau:
Căn cứ thông tin do bạn cung cấp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tra cứu hồ sơ lưu trữ trường hợp ông Lường Văn Sứng, công nhân sản xuất thu hái chè Xí nghiệp nông công nghiệp chè Mộc Châu (nay là Công ty chè Mộc Châu) đã được hưởng trợ cấp Mất sức lao động số sổ 580081, có thời gian công tác từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1992, thời gian công tác thực tế 14 năm 08 tháng, thời gian công tác (quy đổi) 19 năm 06 tháng, nghỉ mất sức lao động từ ngày 01/01/1993.
Ngày 20/9/2002 Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Quyết định số 5648/QĐ-CĐCS về việc cắt hưởng trợ cấp Mất sức lao động đối với ông Sứng theo Quyết định số 60/QĐ-HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ ngày 01/10/2002 vì đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định.
Ông có thời gian công tác thực tế 14 năm 8 tháng chưa đủ 15 năm công tác thực tế nên không đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La có ý kiến để cá nhân và gia đình được biết.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời câu hỏi trên website của bạn Thào Phương Anh Email: phuonganh199616@gmail.com Điạ chỉ: Tiểu khu 5 thị trấn Mộc Châu huyện mộc châu
Câu hỏi:
Kính gửi bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la. Tôi có 1 vấn đề thắc mắc muốn bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la tư vấn cho tôi. Tôi đóng bảo hiểm tại công ty tư nhân từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2017, thì tôi nghỉ thai sản. Đến tháng 2 năm 2018 sau khi hết thai sản tôi tiếp tục đóng bảo hiểm. Tôi đóng bảo hiểm đến hết tháng 8 thì tôi không có khả năng đóng bảo hiểm nữa nên tôi xin nghỉ. Vậy bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la cho tôi xin hỏi sau khi nghỉ tôi có được trợ cấp gì không
Trả lời:
Bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la trả lời đến bạn!
Theo như trình bày bạn có thời gian tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2017 đến tháng 7/2017, từ tháng 8/2017 đến tháng 01/2018 hưởng chế độ thai sản, từ tháng 02/2018 đến tháng 8/2018 tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, từ tháng 9/2018 dừng tham gia BHXH. Nay có được hưởng trợ cấp gì không?

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động:
“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi”.
Nếu bạn không tiếp tục tham gia BHXH thì sau 12 tháng nghỉ việc bạn có thể nộp sổ BHXH đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú để được giải quyết chế độ trợ cấp BHXH 1 lần theo quy định.
Theo quan điểm của cơ quan Bảo hiểm xã hội, bạn nên bảo lưu thời gian tham gia BHXH để sau này tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí./.
Bùi Văn Thiệu - xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Cơ quan tham gia đóng BHXH: Phòng khám đa khoa Tiến Phúc, Tiểu khu 17, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La.
Câu hỏi:
Mong BHXH Sơn La tra cứu cho em xem thời gian đóng, mức đóng, có bị đóng ngắt quãng và quá thời hạn đóng không? nếu có thì cách khắc phục ra sao?
Trả lời:
* Trả lời bạn: Bùi Văn Thiệu  
Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bạn Bùi Văn Thiệu  hỏi trên Web Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời bạn:
- Phòng khám đa khoa Tiến Phúc nơi bạn công tác chưa tham gia BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn. 
- Bạn có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại BHXH huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thời gian đóng, mức đóng như sau
 
Từ tháng Đến tháng Nơi làm việc (tên cơ quan đơn vị, địa chỉ) Mức đóng
10/2014 12/2014 Tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 1.150.000
04/2015 06/2015 Tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 1.150.000
10/2015 06/2016 Tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 1.150.000
07/2017 12/2017 Tham gia BHXH tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 1.200.000
Tổng tham gia BHXH tự nguyện đến tháng 12 năm 2017 là 01 năm 9 tháng, năm 2018 bạn chưa tham gia.
Tại Điều 11, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định thời điểm đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trường hợp của bạn nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 01/2018 đến nay thì bạn liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn để được hướng dẫn lập thủ tục đăng ký lại phương thức đóng theo quy định.
Vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời để bạn được biết./.
 
Chốt sổ đối cho người Lao động đối với đơn vị đang nợ tiền BHXH
Câu hỏi:
Tôi có sổ bảo hiểm đã đóng được 8 năm trong đó 5 năm tôi và công ty đã đóng đầy đủ, 3 năm sau tôi đã đóng qua lương cho công ty nhưng vì công ty còn nợ tiền bảo hiểm xã hội nên tôi không làm thủ tục thanh toán chốt sổ được. Tôi đang muốn làm thủ tục thanh toán một lần thì tôi phải làm những gì?
Người hỏi: Trần Thị Huệ ; chauhuetambinh@gmail.com
Trả lời:
 Trả lời bạn đọc: Trần Thị Huệ ; chauhuetambinh@gmail.com
Căn cứ quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3 Điều 46 Quyết đinh số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,BNN):  Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ,BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ,BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định,  cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế đọ BHXH, BHTN cho người lao động.
Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHTN,BHTNLĐ, BNN thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ,BNN. Sau khi thu hồi được số tiền còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.
Do bạn cung cấp không đầy đủ thông tin về đơn vị công tác, số sổ BHXH  nên Bảo hiểm xã hội tỉnh không thể có câu trả lời đầy đủ cho bạn.
Đề biết thông tin chi tiết đề nghị bạn liên hệ với Công ty và cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia BHXH để được hướng dẫn lập thủ tục, giải quyết chế độ BHXH theo quy định.
Vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời để bạn được biết./.
Tổng đài hỗ trợ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay852
  • Tổng lượt truy cập132,671
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây