ASSA 35 góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước và ngành BHXH

Thứ ba - 14/08/2018 05:13 77 0

Theo quy chế hoạt động và nguyên tắc luân phiên của Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA), năm 2018, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành ASSA lần thứ 35 tại Việt Nam đồng thời tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA từ Chủ tịch đương nhiệm Thái Lan vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng của ngành BHXH; việc tổ chức thành công Hội nghị này sẽ góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước và ngành BHXH theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá các mỗi quan hệ; BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của công đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới.

 
5
BHXH Việt Nam giới thiệu với cơ quan thông tấn, báo chí về Hội nghị Ban chấp hành ASSA 35

Vai trò của công tác Thông tin đối ngoại Ngành BHXH
Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, BHXH Việt Nam đã xác định rõ đặc thù, đối tượng riêng trong công tác thông tin đối ngoại của Ngành, nỗ lực triển khai và đạt được một số kết quả bước đầu khái quát như: Tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả tại các diễn đàn an sinh xã hội khu vực và quốc tế; tìm kiếm và huy động tối đa các nguồn tài trợ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ an sinh cho người dân, người lao động, doanh nghiệp; việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, giúp hỗ trợ các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ như: dược, vật tư y tế; thanh tra, kiểm tra; giám định BHXH; quản lý tài chính, đầu tư quỹ; cũng như kỹ năng ngoại ngữ cho cán bộ của Ngành.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Ngành, BHXH Việt Nam đã xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 và kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn giai đoạn 2018-2020. Trong đó, hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại của đơn vị và là đầu mối triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của Ngành, nhằm tối đa hoá hiệu quả thông tin, góp phần giúp BHXH Việt Nam vững bước trong tiến trình hội nhập quốc tế.
BHXH Việt Nam đã định hướng và tăng cường phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại của Ngành BHXH từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch. Trong bối cảnh đất nước hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng như hiện nay việc thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới sẽ góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh của Ngàng BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế.
ASSA và sự tham gia của BHXH Việt Nam
ASSA được thành lập năm 1998 theo Thoả thuận ký ngày 13/2/1998 giữa các tổ chức an sinh xã hội của 5 nước sáng lập (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines) nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác và phát triển an sinh xã hội trong khu vực phù hợp với nguyện vọng, luật pháp, quy định của các nước thành viên. Đây cũng là diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực hiện chính sách an sinh xã hội giữa các quốc gia, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển đến nay, ASSA đã không ngừng lớn mạnh về quy mô với 20 tổ chức thành viên thuộc 10 quốc gia ASEAN và vai trò, vị trí trong hệ thống an sinh xã hội thế giới, nhiều thành viên của ASSA hiện cũng là thành viên tích cực của Hiệp hội An sinh xã hội thế giới (ISSA).
BHXH Việt Nam chính thức gia nhập ASSA tháng 9/1998, từ đó đến nay luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Việc tăng cường phát triển các quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong khuôn khổ ASSA đã giúp BHXH Việt Nam bổ sung cập nhập kiến thức, kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở Việt Nam.
Theo quy chế hoạt động và nguyên tắc luân phiên của Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA), năm 2018, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành ASSA lần thứ 35 tại Việt Nam đồng thời tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA từ Chủ tịch đương nhiệm Thái Lan vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng của ngành BHXH; việc tổ chức thành công Hội nghị này sẽ góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước và ngành BHXH theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá các mỗi quan hệ; BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của công đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới.
Hội nghị ASSA 35 tổ chức tại Nha Trang vào tháng 9 tới đây có chủ đề Cơ hội và thách thức của hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động. Đặc biệt, theo sáng kiến đề xuất của BHXH Việt Nam và nhận được sự đồng thuận của Ban Thư ký và các tổ chức thành viên ASSA, dự kiến tại Hội nghị Ban chấp hành ASSA 35, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA thông qua một văn kiện Tuyên bố chung thể hiện quan điểm, nhận thức chung, đồng thuận của Hiệp hội về mục tiêu và định hướng hợp tác an sinh xã hội khu vực phù hợp với Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2025 đã được lãnh đạo Chính phủ các nước thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27./.
 

Nguồn tin: (Tạp chí Bảo hiểm xã hội)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây