Toàn Ngành BHXH phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm 2019

Thứ ba - 08/01/2019 09:35 26 0

Toàn Ngành BHXH phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ  ngay từ ngày đầu năm 2019

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức sáng ngày 04/1/2019.
15
       Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu; Thường trực Đảng uỷ cơ quan; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng quản lý; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân; Tổng Công ty Bưu điện; Công ty Tecapro.
      Tại điểm cầu địa phương có Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các phòng và Văn phòng BHXH các tỉnh, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH cấp huyện; Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
       Những kết quả phấn khởi
      Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của BHXH Việt Nam, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết, Năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột xảy ra ở nhiều nơi; cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực... Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kết thúc năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%; hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch (tỷ lệ bao phủ BHYT là 1 trong 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch), tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tạo nền tảng để kinh tế - xã hội nước ta bứt phá trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
       Trong năm 2018, cùng với các Bộ, ngành, địa phương, BHXH Việt Nam chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm vẫn là thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; mở rộng đối tượng tham gia, tăng thu, giảm nợ đọng chỉ còn 1,7% so với số phải thu; đổi mới phong cách phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý, từng bước “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân”.
       Cụ thể, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ phải tính lãi 5.715 tỷ đồng, bằng 1,7% tổng số phải thu (giảm 1,2% so với năm 2017), mức thấp nhất từ trước tới nay. Năm 2018, toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người), đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có 12,68 triệu người tham gia BHTN, đạt 101,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Toàn quốc có 83,515 triệu người tham gia BHYT, đạt 102,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 88,5% (vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg). Hiện toàn quốc cấp được 14,5 triệu sổ BHXH (bao gồm cả lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ 99,35% tổng số đối tượng tham gia BHXH. Tổng số người tham gia BHYT trên toàn quốc được cấp thẻ 82,25 triệu người (bao gồm cả lực lượng vũ trang).
         Tính đến ngày 31/12/2018, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia. Giải quyết 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH 1 lần 695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BHTN; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề; khám chữa bệnh BHYT trên 177,6 triệu lượt người.
       Năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.007 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 9.240 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.117 đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra. Phát hiện 44.460 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian (số tiền truy đóng 125,3 tỷ đồng). Phát hiện 47.393 lao động tham gia thiếu mức quy định (số tiền phải truy đóng 53,3 tỷ đồng). Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.542 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 1.907 tỷ đồng.
Kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 11,5 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 7,2 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định. Kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 158,9 tỷ đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định. Đã lập 970 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 34,36 tỷ đồng. BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng...
       “Không ngủ say trên chiến thắng”
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, báo cáo công tác năm 2018 đã thể hiện bức tranh toàn cảnh của toàn hệ thống BHXH. Trong đó đã thể hiện được khái quát kết quả một năm qua rất phấn khởi, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng đến tận ngày cuối cùng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành. Số thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mặc dù còn khiêm tốn nhưng khởi sắc nhờ sự vào cuộc và phối hợp tích cực của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đảm bảo chi trả an toàn các khoản lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện chính sách BHYT về cơ bản đạt được kết quả đáng khích lệ. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu, thu nợ tích cực góp phần giảm số nợ phải tính lãi xuống 1,7% tổng số phải thu. Kiểm soát lĩnh vực BHYT mặc dù còn khó khăn nhưng chuyển biến tích cực tiêu biểu  như các địa phương TP Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Sơn La... Đồng bộ dữ liệu đã khởi động và có khởi sắc. Đầu tư quỹ bảo đảm an toàn tuyệt đối quỹ, tỷ lệ đầu tư trái phiếu đạt 85%. Các phần mềm kết nối nâng cao chất lượng, kiểm soát trùng lắp bất hợp lý trong chi phí; Trung tâm chăm sóc khách hàng đưa vào triển khai. Quản lý tài chính đảm bảo đúng quy định đầy đủ kịp thời, thi đua khen thưởng, quản trị nội bộ làm tốt. Cải cách hành chính đã phát huy vai trò tích cực; Công tác lưu trữ làm tốt; Sổ - Thẻ có bước tiến dài, hệ thống Tạp chí, báo là công cụ vô cùng hữu hiệu phát huy được vai trò truyền thông thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Công tác Thi đua khen thưởng kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, hợp tác quốc tế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 thành công tạo niềm tin, đổi mới, đi vào thực chất, thành một tuyên bố chung phải thực hiện trong khối ASSA thực hiện cam kết mục tiêu. Công tác đào tạo đặc biệt đào tạo lớp ngắn hạn hiệu quả. Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc, phía Nam đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. BHXH Bộ Quốc phòng, Công An nhân dân luôn sát cánh cùng BHXH Việt Nam, đồng hành kiểm tra giám sát, thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam coi nhiệm vụ của BHXH là của chính mình và tích cực triển khai trong năm qua. BHXH các tỉnh, thành phố đã tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn BHXH Việt Nam, nhiều địa phương đã nỗ lực vượt bậc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương... Thay mặt lãnh đạo Ngành, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện, các đồng chí tại các đơn vị từ Trung ương đến địa phương.
16
       Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng nhấn mạnh, mặc dù kết quả rất đáng khích lệ tuy nhiên, bước sang năm 2019, có rất nhiều nhiệm vụ nặng nề cần bám sát triển khai thực hiện vì vậy phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, không được ngủ say trên chiến thắng và không được dừng lại từ việc rà soát đồng bộ dữ liệu hàng năm, các khoản nợ trong hạn; hệ thống giám định tiếp tục kiên trì cảnh báo không được chủ quan.
       Đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc gợi mở, Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại đồng thời đưa ra các giải pháp để triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trong đó là công tác phối hợp tại địa phương, đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, phát huy trách nhiệm thực thi nhiệm vụ trong quy trình giám định BHYT cần sát sao, quyết liệt để đạt kết quả tốt hơn nữa.
       Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay trong những ngày đầu năm 2019
      Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh; các đơn vị trực thuộc: Tổ chức cán bộ, Công nghệ thông tin; Pháp chế, Thực hiện chính sách BHYT; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thảo luận, phát biểu ý kiến, đóng góp, kiến nghị, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2019.
17
         Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, từ năm 2019 việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng sẽ thực hiện căn cứ vào kết quả, dân số, lực lượng lao động trong độ tuổi. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, trên cơ sở phân bổ kế hoạch thu, BHXH các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch thu, đốc thu, quyết liệt đưa ra các giải pháp trong các thu mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến năm 2021 đạt 17 triệu người và 1 triệu BHXH tự nguyện. Kết quả đóng, nợ hàng tháng phải được thông báo kịp thời đến đơn vị sử dụng lao động và báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam. Tiếp tục cải tiến quy trình cấp sổ BHXH, nhanh chóng thực hiện liên thông phần mềm thu cấp sổ - thẻ, giải quyết chính sách chi trả, tài chính kế toán. Tiếp tục cải tiến quy trình giao dịch điện tử tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp tham gia BHXH.
       Trong lĩnh vực BHYT, đồng chí  Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết, hiện có rất nhiều công việc BHXH các tỉnh, thành phố phải lưu ý, triển khai khi từ 1/1/2019 khi một loạt các văn bản mới trong lĩnh vực này có hiệu lực. Do đó, các địa phương phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các văn bản mới trong lĩnh vực BHYT đã và sắp có hiệu lực thi hành, đặc biệt là Nghị định 146, Thông tư 30, Thông tư 39 của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị mọi nguồn lực cho công tác thẩm định, quyết toán chi phí KCB BHYT; thông báo số tạm tính kinh phí KCB BHYT năm 2019 tới các cơ sở y tế trên địa bàn trước ngày 15/1; sẵn sàng cho việc thành lập các vùng giám định BHYT của BHXH Việt Nam…
       Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhận định, năm 2019 vẫn là những công việc, nhiệm vụ nặng nề với ngành BHXH đòi hỏi các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố phải tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương để hoàn thành các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành cần tiếp tục tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình trong thực hiên chính sách BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí khác để nắm bắt dư luận, tham mưu cho lãnh đạo Ngành nâng cao hiệu quả công tác này. Về phát triển đối tượng cần đặc biệt quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng mở rộng hệ thống đại lý như hệ thống của ngành Bưu điện. Việc cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cần phải đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thường xuyên, liên tục. Đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước, qua dịch vụ ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Tiếp tục việc kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định. Đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.
      Bên cạnh đó, cần không ngừng nghiên cứu, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các phần mềm. Phấn đấu hết 2019, ngành BHXH thực hiện được thanh toán điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đạt cập độ 4 về ứng dụng CNTT; hấu hết các văn bản của Ngành được sử dụng dưới dạng điện tử. Xây dựng văn hóa BHXH thân thiện, nhiệt tình trách nhiệm trong giải quyết công cụ. Tăng cường vai trò giám sát Hội đồng quản lý trong thực hiện chính sách, tích cực tham mưu tăng cường vai trò giám sát của thành viên trong Hội đồng... Toàn thể cán bộ, CCVC, người lao động Ngành dốc sức, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao./.
 

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây