Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách về phát triển bền vững ngành BHXH

Thứ ba - 08/01/2019 17:22 30 0

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách về phát triển bền vững ngành BHXH

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển bền vững ngành BHXH vừa ký ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BHXH về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách về phát triển bền vững ngành BHXH.
       Theo đó, Quy chế gồm có 3 chương và 11 điều, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên trách về phát triển bền vững ngành BHXH và đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo.
27
       Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ là người chịu trách nhiệm chung về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1813/QĐ-BHXH ngày 12/10/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển bền vững ngành BHXH và Tổ chuyên trách về phát triển bền vững ngành BHXH, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Ngành. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng là người chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
        Phó trưởng Ban Chỉ đạo cùng các Ủy viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách sẽ giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nội dung, công việc được phân công; tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Ngành thuộc phạm vi nhiệm vụ của đơn vị.
        Về chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo họp toàn thể định kỳ ít nhất 2 lần/năm, gồm: Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. Thành viên Ban Chỉ đạo vắng phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo và phải cử cán bộ đi họp thay. Ban Chỉ đạo họp đột xuất khi cần, do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, thành phần toàn thể hoặc đại diện một số thành viên liên quan.
        Tổ chuyên trách chủ động tổ chức họp thành viên để thảo luận, thống nhất những chủ trương, biện pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo là người có ý kiến, quyết định cuối cùng.
        Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động của đơn vị mình, gửi đơn vị thường trực để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định trước ngày 10 tháng 12 hằng năm. Đơn vụ thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể hình thức, nội dung các loại báo cáo theo quy định của cấp trên và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng với sự phối hợp của các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo phải bảo đảm được sự chủ động trong giải quyết nhiệm vụ về công tác phát triển bền vững ngành BHXH theo các quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.
        Cũng theo quy chế, Vụ KH-ĐT là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1813/QĐ-BHXH; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của Ngành triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; đôn đốc, trực tiếp nhận báo cáo định kỳ, đột xuất của các thành viên để tổng hợp báo cáo gửi Bộ KH-ĐT theo quy định.

Nguồn tin: baobaohiemxahoi.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây