Lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 06/11/2018 04:17 59 0

Lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 97/2018/TT-BTC về Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.
30

        Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư số 97/2018/TT-BTC là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí này sẽ chi cho việc viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập; mua tài liệu phục vụ học tập; tổ chức hội nghị, hội thảo; công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác thông tin, tuyên truyền; sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa; khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; văn phòng phẩm; các khoản chi khác.
          Mức chi cho nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cụ thể:
          Chi viết, biên soạn tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục Đại học, giáo dục nghề nghiệp; chi biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại, thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
          Tại Thông tư số 97/2018/TT-BTC quy định việc lập, tổng hợp, giao dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Từ ngày 15/12/2018, khi Thông tư số 97/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành, thì Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05/03/2012 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp hết hiệu lực. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây