Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thứ hai - 08/04/2019 06:07 31 0
       Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU và Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề năm 2019; Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 28/02/2019 và triển khai quán triệt, học tập nội dung Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan
 
AC842019
Đồng chí Thiều Quang Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,
 Báo cáo viên tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2019
        Với ba nội dung của chuyên đề là: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân, các cấp ủy, chi bộ, đơn vị trong toàn Đảng bộ chủ động nghiên cứu, liên hệ và lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra năm 2018 để xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
AC8420191
Học tập chuyên đề năm 2019
      Từng đảng viên, quần chúng liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên là lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu); chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện (gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2019); hằng quý báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
      Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy quy trình các bước và một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề. Bổ sung vào chương trình sinh hoạt định kỳ hằng tháng việc đánh giá kết quả làm theo của tập thể; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; báo cáo kết quả với Đảng ủy. Ban Chấp hảnh Đảng bộ lập Sổ ghi danh; hằng quý thực hiện việc bình xét, ghi danh những đảng viên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
      Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định nội dung đột phá đó là: Tập trung mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu toàn tỉnh năm 2019:
       - Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 96% dân số trở lên theo chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg;
           - Tỷ lệ  tham gia BHXH đạt từ 12,2% lực lượng lao động trở lên.
        Các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong đó đặc biệt quan tâm khắc phục những hạn chế tồn tại có liên quan tới việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân để tập trung chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định  số 832/QĐ-BHXH ngày 24/4/2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tác giả bài viết: Q.N

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây