Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Thứ ba - 07/08/2018 03:00 146 0

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La học tập, quán triệt, triển khai  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày 31.7.2018, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.
 
        Với tinh thần tích cực, chủ động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt: Thu BHXH, BHTN, BHYT được 888,467 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch (vượt 1,7% kế hoạch tiến độ 2018); số người tham gia BHXH là 65.048 người (BHXH tự nguyện 1.989 người); tham gia BHYT là 1.172.356 người, đạt tỷ lệ 95,03% dân số (vượt 0,33% chỉ tiêu theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg); rà soát, bàn giao 63.667 sổ BHXH cho người lao động (đạt 97,99%), số còn lại do tiếp nhận từ tỉnh khác chuyển đến, chưa qua xác nhận, rà soát. Xét duyệt các chế độ BHXH cho 13.580 lượt người; hàng tháng lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 29,3 ngàn người với số tiền trên 728 tỷ đồng; giám định cho 528.372 lượt người KCB BHYT, với chi phí là 397,545 tỷ  đồng (chiếm 49,8% dự toán chi tại tỉnh năm 2018)...
anh12
                            Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Hội nghị và                                         quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW
        Quan tâm công tác xây dựng Đảng: thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Định kỳ, Đảng ủy nghe báo cáo kết quả giải quyết kết quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời lãnh đạo xử lý không để tồn đọng, kéo dài. Tổ chức Lễ kết nạp cho 06 đảng viên mới; chuyển Đảng chính cho 05 đảng viên dự bị; đề nghị Đảng ủy Khối xét kết nạp đối với 01 quần chúng ưu tú; chỉ đạo các chi bộ lập hồ sơ đề nghị kết nạp cho 03 đối tượng Đảng.
         Năm 2018, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: (1) Triển khai quy trình rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, phấn đấu đến hết ngày 30.6.2017 đạt 100% sổ BHXH bàn giao cho người lao động (về trước kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra 6 tháng); (2) Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 95,5% dân số, vượt 0,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg (94,7%). Triển khai Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thành tích đạt được, cùng với 21 Chi bộ, Đảng bộ trong toàn tỉnh, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La  tặng Bằng khen đối với đơn vị có thành tích tiêu biểu qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
anh13
 
Đồng chí Thiều Quang Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên tỉnh ủy quán triệt,
triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW
            Với 03 chuyên đề về Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết theo tài liệu dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.
            Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã quán triệt nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 25.7.2018 của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh về tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết giúp đảng viên, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của người lao động và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.
 

Tác giả bài viết: QN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây