[Ngày: 08.05.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện Luật Tiếp cận thông tin
Xem hình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1408/QĐ-TTg và Kế hoạch số 5044/KH-BHXH ngày 16/12/2016 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch phổ biến Luật Tiếp cận thông tin trong Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của đơn vị. Nội dung Luật Tiếp cận thông tin được đăng tải trên trang Webisite của Bảo hiểm xã hội tỉnh để công chức, viên chức tự nghiên cứu, đồng thời các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội 12 huyện, thành phố tổ chức phổ biến Luật lồng ghép trong các cuộc họp đơn vị, sinh hoạt đoàn thể. Tháng 10 năm 2017 Quy chế làm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh được sửa đổi, bổ sung, trong đó quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin của Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhiệm vụ đầu mối công tác thông tin được giao cho Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể công chức viên chức từ Bảo hiểm xã hội tỉnh đến Bảo hiểm xã hội 12 huyện, thành phố.

Thông qua việc học tập, quán triệt và thực hiện Luật Tiếp cận thông tin đã giúp cho công chức viên chức nâng cao nhận thức về quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, thông tin công dân được tiếp cận, không được tiếp cận; cách thức tiếp cận thông tin, các hành vi bị nghiêm cấm… đồng thời hiểu được ý nghĩa quan trọng của Luật trong việc phát huy dân chủ, tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm bình đẳng, công bằng trong xã hội, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của các cá nhân, tổ chức.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao đó là tiếp tục vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, số hóa toàn bộ hồ sơ hành chính nghiệp vụ, văn bản, tài liệu của đơn vị; kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau nhằm tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử… Thực hiện tốt những nhiệm vụ này là góp phần đảm bảo Luật Tiếp cận thông tin được thực hiện hiệu quả./.

Nguyễn Thị Bích Liên
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]