[Ngày: 16.04.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Sơn La: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT, phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của BHXH, BHYT trong việc đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Ngày 27/3/2018 Ban Tuyên giáo, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành công văn số 1465/CV-BTGTU gửi Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị thực hiện tốt một số nội dung:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; chú trọng các hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, hướng tới đối tượng cụ thể, có sức thuyết phục lan tỏa sâu rông, thông tin đầy đủ đến người lao động và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT - hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

2. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chính sách, pháp luật, chế độ BHXH, BHYT cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối tượng lao động; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động mà Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 73-KH/TU đã đề ra.

3. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và xã hội - nghề nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

4. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 21/NQ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời tuyên truyền, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cơ quan Bảo hiểm có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo BHXH, BHYT; phê phán các hành vi, biểu hiện vi phạm trong việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW theo tinh thần Kế hoạch số 73/KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Lê Thanh Xuân
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]