[Ngày: 10.07.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Xem hình

Ngày 06/7/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan (Sở Y tế, Lao động Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Liên đoàn Lao động, Cục Thuế, Cục Thi hành án, Bưu điện tỉnh), lãnh đạo một số huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trưởng phòng, phó trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã bám sát chương trình kế hoạch công tác năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 63.059 người, BHXH tự nguyện là 1.982 người, BHYT là 1.172.356 người (tỷ lệ bao phủ là 95,03% dân số, vượt 0,33% theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg); thu BHXH, BHYT, BHTN được 888,4 tỷ đồng (đạt 46,7% kế hoạch). Hoàn thành việc đồng bộ mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đến ngày 28/5/2018 đã cấp 1.165.132 mã số BHXH 100% đối tượng đang tham gia được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH; giải quyết kịp thời, đúng quy định cho 13.580 lượt người hưởng chế độ BHXH (trong đó: 858 lượt người hưởng hàng tháng; 11.063 lượt người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 613 người hưởng trợ cấp thất nghiệp); tập trung các giải pháp quản lý, ngăn chặn các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHTN; giám định KCB BHYT cho 528.372 lượt người, với chi phí 397,5 tỷ đồng; thực hiện 51 cuộc thanh, kiểm tra, tập trung thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm hành chính công, bộ phận “một cửa” qua dịch vụ Bưu chính và giao dịch điện tử. Ứng dụng hiệu quả 13 phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Hiện vẫn còn 1.048 doanh nghiệp, hợp tác xã chưa tham gia BHXH; các đơn vị doanh nghiệp chưa xây dựng thang bảng lương và đăng ký với cơ quan quản lý tại địa phương, dẫn đến việc tăng tiền lương tham gia BHXH không đúng quy định. Số nợ khó đòi khá lớn (Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh nợ 6,2 tỷ, Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn nợ gần 2 tỷ, Công ty cổ phần Sông đà 409 nợ 1,7 tỷ, các đơn vị nhỏ nợ BHXH đã dừng thu trên địa bàn nợ khoảng 6 tỷ). Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực song chi phí KCB BHYT tại tỉnh vẫn gia tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017, một số cơ sở KCB có tỷ lệ thực hiện dự toán chi KCB rất cao (6 tháng đầu năm chi KCB BHYT trên 50% dự toán năm). Một số nhân viên Bưu điện chưa nắm bắt chế độ, thủ tục giải quyết BHXH, BHYT nên hồ sơ nhận tại đơn vị không đảm bảo; việc trả sổ BHXH cho người lao động còn rất chậm; việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của Bưu điện còn nhiều hạn chế, chưa chi trả đến tận tay, đúng đối tượng, chi qua thẻ ATM còn chậm, chứng từ chi trả không đảm bảo, an toàn tiền mặt chưa cao...

Trong 6 tháng cuối năm Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong đó: tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 10,1% lực lượng lao động, tham gia BHYT đạt 94,7% dân số trở lên; thu BHXH, BHYT, BHTN vượt từ 1% trở lên; giải quyết kịp thời chế độ BHXH đảm bảo quyền lợi cho đối tượng, quản lý chặt chẽ nguồn quỹ BHXH, ngăn chặn kịp thời các hành vi trục lợi; giám định thanh quyết toán chi phí KCB đảm bảo kiểm soát chi phí, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ BHYT. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, cơ quan truyền thông báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những thành tích đã đạt được, những nỗ lực cố gắng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tỉnh nhất là Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Y tế tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 26, 27, 28 tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong kiểm soát chi phí KCB, quản lý quỹ BHYT; triển khai thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT có hiệu lực từ 01/7/2018; đổi mới các hình thức tuyên truyền tập trung đối tượng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; hoàn thiện bổ sung dữ liệu hộ gia đình; hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; rà soát quy trình nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính; cùng đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên giáo dục viên chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tạo đông lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đồng chí Lò Minh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền chuyển trao Huân chương Lao động hạng Ba đối với Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 02 viên chức; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối với 02 tập thể và 06 cá nhân. Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” đối với 04 cá nhân là lãnh đạo UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trao cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với 03 tập thể; danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” đối với 10 tập thể; Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với 08 tập thể và 15 cá nhân.

Một số hình ảnh trao khen thưởng tại hội nghị:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH”

Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hai viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công chức, viên chức nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Bích Liên
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]