Câu hỏi?
rút sổ bảo hiểm xã hôi
[Câu hỏi của : Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
xin quý cơ quan cho tôi hỏi : tôi công tác tại điện lực bắc yên sơn la từ năm 2000 tới tháng 10/2003 tôi bị thanh lý hợp đòng lao động và từ đó tôi cũng không liên hệ với cơ quan cũ và bảo hiểm xã hôi vậy tôi muốn rút sổ bảo hiểm xã hội thì rút ở đâu , cơ quan nào giữ sổ của tôi . tôi cũng muốn hỏi thêm tôi chỉ nhớ số chứng minh nhân dân 151184279 thì có tra được số sổ bảo hiểm không

Trả lời!
(20.4.2018 12:24) Do thời gian bạn chấm dứt hợp đồng lao động đã lâu và bạn không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, số sổ BHXH đã cấp nên Bảo hiểm xã hội không tra cứu được thông tin của bạn. Đề nghị bạn liên hệ với Chi nhánh điện huyện Bắc Yên, Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La để được kiểm tra việc quản lý sổ BHXH tại đơn vị công tác và kiểm tra quá trình đóng BHXH, giải quyết chế độ BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Yên.