Câu hỏi?
Sửa thông tin trên thẻ BHXH hưu trí
[Câu hỏi của : Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
Kính gửi BHXH tỉnh SƠn La
Tôi là Giang Thị Thanh cùng một số cán bộ hưu trí đang cư trú tại huyện Thuận Châu. Tôi xin hỏi quý cơ quan việc như sau:
Thẻ BHXH của tôi và một số cán bộ hưu trí không hiểu lý do gì từ 01/01/2018 đến nay bị in nhầm ngày tháng sinh thành 01/01 nên không được xét chế độ khám BHYT như trước đây, chúng tôi phải làm gì để được hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT như trước? được biết hiện hệ thống BHYT đã áp dụng CNTT cấp độ 3 nhưng sao khi đề nghị truy xuất mã số người tham gia BHYT để kiểm tra thông tin người tham gia BHYT thì giám định viên tại bệnh viện không đồng ý?

Trả lời!
(20.4.2018 12:21) Thẻ BHYT các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đã được cấp có thời hạn sử dụng 3 năm từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017. Do dữ liệu quản lý trước đây có người có đầy đủ ngày tháng năm sinh, có người chỉ có năm sinh nên thẻ đã cấp chỉ in có năm sinh. Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn LĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 01/8/2017 mỗi người khi tham gia BHXH, BHYT được cấp một mã số BHXH để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện cấp, đổi lại thẻ BHYT theo mã số BHXH, đồng thời cung cấp tờ khai đối với các trường hợp chưa có đủ thông tin nhân thân trên thẻ BHYT để cá nhân bổ sung đầy đủ thông tin khi cấp thẻ BHYT. Hiện tại qua kiểm tra thông tin trên thẻ BHYT của bà đã được bổ sung đầy đủ ngày tháng năm sinh là 12/9/1950. Muốn biết thông tin người tham gia BHYT, đề nghị bà hoặc người thân tra cứu tại địa chỉ sau: https://baohiemxahoi.gov.vn mục tra cứu trực tuyến>tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT. Khi đi khám, chữa bệnh có vướng mắc về thẻ BHYT, đề nghị liên hệ với bộ phận giám định viên tại Bệnh viện hoặc Bảo hiểm xã hội huyện để được hướng dẫn giải quyết đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh. Chúc bà mạnh khỏe./.