Câu hỏi?
Xin thanh toán sổ bảo hiểm
[Câu hỏi của : Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
Cho em hỏi em muốn thanh toán 1 lần sổ bảo hiểm từ tháng 6/2014 đến nay cần làm thủ tục giấy tờ như thế nào và được hưởng bao nhiêu tiền 1 tháng ạ.e cảm ơn

Trả lời!
(24.4.2018 15:26) 1. Về điều kiện hưởng BHXH 1 lần: Căn cứ Khoản 1, Điều 60, Luật BHXH số 58/2014/QH13; khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 qui định về điều kiện hưởng trợ cấp BHXH 1 lần nếu thuộc các trường hợp sau: + Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; + Ra nước ngoài để định cư; + Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; + Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu; + Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. 2. Về thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH 1 lần: Căn cứ Điều 20 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, gồm: + Sổ BHXH; + Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính); + Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau: Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam, Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ sau đây: Hộ chiếu do nước ngoài cấp, thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài, giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp; + Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 3. Về tính trợ cấp BHXH 1 lần: Theo quy định tại khoản 2, Điều 60, Luật BHXH số 58/2014/QH13: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: + 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; + 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; + Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.