Câu hỏi?
chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
Tôi xin nghỉ thai sản trước 2 tháng từ ngày 21/8/2017. đến 21/10/2017 tôi vào BVĐK sinh thì bs cho biết thai 35tuần ngừng pt( thai lưu), đến ngày 23/10/2017 tôi mới đẻ chỉ huy, ngày 24/10/2017 tôi ra viện.Tôi nghỉ đên ngày1/12/2017 đi làm. Vậy cho tôi hỏi:
- Thời gian nghỉ trước 2 tháng( 21/8-21/10) có được hưởng chế độ thai sản k?
- Sau sinh tôi được nghỉ bao nhiêu ngày?
- Tôi công tác và đóng bh được 11 năm thì thời gian tôi mang thai bác sĩ chuẩn đoán thai dóa sẩy có giấy chúng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được hưởng chế độ bh k?
Mong BHXH tỉn trả lời rõ và trích kèm văn bản
. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời!
(24.4.2018 15:35) 1. Về thời gian nghỉ trước 2 tháng có được hưởng chế độ thai sản không? Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật BHXH số 58/2014/QH13: “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng” Đối chiếu với quy định nêu trên, ngày 23/10/2017 bà đẻ chỉ huy do thai bị lưu ngừng phát triển, được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh từ ngày 24/8/2017 đến ngày 23/10/2017 (không quá 02 tháng), thời gian từ ngày 21/8/2017 đến 23/8/2017 không được tính là thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh. 2. Thời gian sau khi sinh bà được nghỉ bao nghiêu ngày? Theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý: “Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”. Căn cứ quy định nêu trên bà được nghỉ hưởng chế độ thai chết lưu với số ngày tương ứng với tuổi thai (do bà không nói rõ tuổi thai nên không trả lời cụ thể số ngày được nghỉ cho bà biết được). 3. Tham gia BHXH được 11 năm thì thời gian nghỉ ốm được hưởng BHXH là bao nhiêu ngày? Điều 26, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: “1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau: a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên; b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần; b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”. Thời gian hưởng chế độ ốm đau quy định: “Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm”. Căn cứ quy định nêu trên bà làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ tối đa 30 ngày/năm; nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày/năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết./.