Câu hỏi?
Chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]
Kính gửi Quý bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la.
Tên tôi là :Nguyễn thị Thu Hà
Tôi có một việc muốn trình bày như sau :
Tôi sinh con nam 2010 đen nay tôi chưa được lĩnh tiền thai san. Bảo hiểm xã hội đã chi trả tiền thai sản cho tôi chưa? Và bây giờ tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi của mình.
Rất mong nhận được hồi âm sớm nhất có thể từ quý cơ quan.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời!
(25.1.2018 15:41) - Thứ nhất, Sinh con năm 2010 nhưng đến nay chưa được lĩnh tiền thai sản, cơ quan bảo hiểm xã hội chi tiền cho bà chưa? Đề nghị bà cung cấp đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, số sổ BHXH, đơn vị công tác, ngày tháng năm đơn vị nộp thủ tục hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội có đủ căn cứ trả lời cụ thể được. - Thứ hai, Bà phải làm gì để được hưởng quyền lợi. Đề nghị bà liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đăng ký tham gia BHXH để được hướng dẫn cụ thể; trường hợp đã dừng đóng BHXH, bảo lưu thời gian tham gia BHXH trước thời điểm sinh con thì liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết.