Câu hỏi?
chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Đặng Huyền Thương Email: huyenthuong.sla@gmail.com 6.1.2018 6:32]
Tôi là giáo viên mang thai từ tháng 3 năm 2017. Đến ngày 21/8/2017 tôi xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước 2 tháng. Đến ngày 21/10/2017 tôi nhập viện thì thai hơn 8 tháng ngừng phát triển, sau đó tôi phải đe chỉ huy để lấy thai. Ngày 25/10/2017 tôi ra viện nghỉ 50 ngày rồi đi làm lại bt.
vậy tôi hỏi thời gian nghỉ thai sản của tôi tính ntn? Chế độ hưởng bhxh ntn?

Trả lời!
(25.1.2018 15:45) Theo qui định tại Khoản 1, Điều 34, Luật BHXH số 58/2014/QH13: “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng” Điều 40, Luật BHXH số 58/2014/QH13: 1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng; b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này. Đối chiếu với quy định nêu trên, Bà sinh con ngày 21/10/2017, được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh từ ngày 22/8/2017 (không quá 02 tháng) đến hết ngày 20/02/2018. Trường hợp bà đi làm sớm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con phải có đủ các điều kiện nêu trên và thời gian bắt đầu đi làm từ ngày 21/12/2017. Thời gian đi làm sớm từ ngày 21/12/2017 đến ngày 20/02/2018 ngoài tiền lương của những ngày làm liệc, bà vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định nhưng bà và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH, BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết./.