Câu hỏi?
thủ tục bảo lưu bảo hiểm xã hội
[Câu hỏi của : vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
kính gui công ty bảo hiểm xã hội sơn la
tôi họ tên: vũ xuân hùng - sinh ngày 03-08-1971-số cmnd 050363711 -số sổ bhxh 1896011904 tính đến 12-2015 đã đóng bhxh được 20 năm từ tháng 1-2016 tôi ngừng đóng bhxh ( trước đó làm việc và đóng bhxh tại doanh nghiệp tư nhân thịnh sơn -mai sơn- sơn la)
Tôi đã được cầm sổ bhxh .TÔI xin hỏi tôi có phải đến cơ quan bhxh để làm thủ tục gì không .Tôi xin cả ơn bhxh

Trả lời!
(23.11.2017 8:14) Bạn đã làm thủ tục chốt sổ BHXH và được quản lý sổ BHXH của mình, khi cần thanh toán chế độ BHXH bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn cư trú để được hướng dẫn giải quyết chế độ. Chúc bạn mạnh khỏe./.