Câu hỏi?
Làm lại sổ bảo hiểm
[Câu hỏi của : Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]

Trước e làm cho doanh nghiệp và đóng bảo hiểm được 10 năm. tháng 12/2016 doanh nghiệp phá sản và đã chốt sổ. hiện tại em bị mất sổ muốn làm lại sổ thì cần chuẩn bị những thủ tục giấy tờ gì ạ?

Trả lời!
(23.11.2017 8:19) Bạn lập Tờ khai mẫu TK1-TS theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn cư trú để được giải quyết cấp lại sổ BHXH. Chúc bạn mạnh khỏe./.