Câu hỏi?
Thẻ bhyt trẻ em
[Câu hỏi của : Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
Cho em hỏi chút theo em được biết trẻ em dưới 6 tuổi thẻ bhyt dc hưởng năm sao con em lại chỉ được hưởng 1 năm 1 như người lơn là như thế nào ạ

Trả lời!
(25.9.2017 17:39) Theo quy định của Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì đối với trẻ em dưới 6 tuổi thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị đến ngày 30/9 của năm học đó. Do bạn cung cấp không đầy đủ thông tin thẻ BHYT của con bạn nên Bảo hiểm xã hội tỉnh không thể tra cứu kiểm tra được thông tin thẻ BHYT đã cấp. Đề biết thông tin chi tiết đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT để được xem xét, giải quyết theo quy định. Chúc bạn mạnh khỏe./.