Câu hỏi?
Thanh toán bảo hiểm TNLD
[Câu hỏi của : Hà thị hường Email: Huongtue225@gmail.com 8.9.2017 22:43]
Cho e hỏi. Chồng em làm việc cho công ty thủy điện xuân thiện sơn la (thuộc huyện bắc yên) được 3năm nhưng sang năm thứ 3, chồng e bị tai nạn trong giờ làm việc và tại nơi làm việc. Chông e bị tai nạn từ cuối tháng 4 đến nay. Vậy có thể cho e biết chồng e được hưởng thanh toán bảo hiểm như thế nào? Hiện tại e còn con nhỏ được 20tháng tuổi liệu nó được hưởng trợ cấp như thế nào e cũng đã tìm hiểu rất nhiều về luật bảo hiểm xã hội nhưng e vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ. Hiện tại e cũng đang làm việc trong công ty e chỉ muốn biết tõ hơn chồng e được hưởng bảo hiểm thế nào, và chồng e còn được hưởng những quyền lợi gì?
Em xin cảm ơn.

Trả lời!
(25.1.2018 15:48) Theo qui định tại Điều 43, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Điều 45, Luật An toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13 về chế độ tai nạn lao động quy định: “ Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động tại nơi làm việc và trong giờ làm việc”. Đối chiếu với quy định trên, chồng bà bị tai nạn lao động trong giờ làm việc thì được hưởng tai nạn lao động (TNLĐ). - Trường hợp chồng bà bị thương tật do TNLĐ: Kết quả giám định y khoa mức suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì sẽ được hưởng trợ cấp TNLĐ một lần: Nếu Suy giảm 5% khả năng lao động thì hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở; Ngoài mức trợ cấp suy giảm theo tỷ lệ còn được hưởng thêm trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,5 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Kết quả giám định y khoa mức suy giảm khả năng lao động 31% trở lên hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng: Nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở; Ngoài mức trợ cấp suy giảm theo tỷ lệ hằng tháng còn được hưởng thêm trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. - Đối với con nhỏ chưa đủ 18 tuổi, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ mà không có nguồn thu nhập, đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sẽ được hưởng hàng tháng và trợ cấp một lần bằng 36 lần lương cơ sở, chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết./.