Câu hỏi?
chế độ thai sản
[Câu hỏi của : thào phương anh Email: phuonganh199616@gmail.com 7.9.2017 23:13]
xin hỏi em đóng bảo hiểm từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 7/2017 em vừa đóng tiên bảo hiểm xong thì nghỉ sinh em bé. em đóng tiền bảo hiểm với mức lương 3 triệu/tháng tại doanh nghiệp. vậy e sẽ nhận đc bao nhiêu tiền bảo hiểm chế độ thai sai và cách tính như thế nào ạ. e xin cảm ơn

Trả lời!
(25.1.2018 15:47) Tại Khoản 1, 2, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 qui định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản: “Người lao động bao gồm: Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi”. Điều 38 Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 qui định về mức hưởng chế độ thai sản: “Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trưởng hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày”. Đối chiếu quy định trên bà đã đóng BHXH được 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, mức hưởng bằng 06 tháng của lương bình quân trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con là 2.600.000 đồng (tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng). - Nếu bà nghỉ tròn tháng: được hưởng tổng số tiền trợ cấp = 20.600.000 đồng + Mức hưởng 06 tháng x 3.000.000/tháng = 18.000.000 đồng + Trợ cấp một lần khi sinh con = 2.600.000 đồng. - Nếu bà nghỉ lẻ tháng (có ngày lẻ): Ngoài trợ cấp 1 lần thì mức hưởng 06 tháng được tính số tròn tháng và mức hưởng đối với ngày lẻ tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày, nhân với số ngày lẻ. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết. Câu hỏi 2: Bà Lê Trang – ngoctrang.vlsl@gmail.com Theo qui định tại Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 về qui định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản quy định: “ Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên, tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật, tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở ”. Đối chiếu với quy định trên, trường hợp bà nghỉ thai sản đến ngày 01.8.2017 trở lại làm việc nhưng do sức khỏe yếu bà xin nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, được đơn vị sử dụng lao động quyết định cho nghỉ và được Bảo hiểm xã hội quyết toán chi trả 5 ngày với số tiền 1.950.000 đồng (mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng) là đúng. Còn vấn đề bà hỏi số tiền bị trừ khi nhận lương hàng tháng thì bà liên hệ với đơn vị để được giải đáp cụ thể. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để bà được biết.